Predlogi in pripombe o študiju

»Nič ni tako dobro, da ne bi moglo biti (še) boljše.«

Tega se zavedamo tudi na Ekonomsko-poslovni fakulteti.


Draga študentka/študent,
pri delu članov Komisije za ocenjevanje kakovosti nas vodi misel, da je skrb za kakovost na EPF dolžnost vseh, ki smo vpeti v njeno delovanje. To seveda zahteva primerno samokritičnost pri delu vseh tistih, ki smo vključeni v pedagoške, raziskovalne in operativno-administrativne aktivnosti naše fakultete, ne moremo pa niti mimo mnenj in odzivov na procese, ki ste jim tekom študija na EPF izpostavljeni tudi vi – študentke in študenti. Zato vas vabimo, da nam  posredujete vaše pripombe, pobude in predloge v zvezi s kakovostjo delovanja in procesov na EPF v kar se da konkretni obliki. O vaših pripombah in predlogih bodo sproti seznanjeni  poslovodstvo fakultete, o dovolj konkretnih pa tudi vsi tisti, na katere so vaši predlogi in pripombe naslovljeni. Upamo in računamo na vaše sodelovanje! 

izred. prof. dr. Peter Podgorelec,
Predsednik komisije za ocenjevanje kakovosti

Vaši predlogi in pripombe