Predlogi in pripombe o študiju

»Nič ni tako dobro, da ne bi moglo biti (še) boljše.«

Tega se zavedamo tudi na Ekonomsko-poslovni fakulteti.


Draga študentka/študent,

pri delu članov Komisije za ocenjevanje kakovosti nas vodi misel, da je skrb za kakovost na EPF dolžnost vseh, ki smo vpeti v njeno delovanje. To seveda zahteva primerno samokritičnost pri delu vseh tistih, ki smo vključeni v pedagoške, raziskovalne in operativno-administrativne aktivnosti naše fakultete, ne moremo pa niti mimo mnenj in odzivov na procese, ki ste jim tekom študija na EPF izpostavljeni tudi vi – študentke in študenti. Zato vas vabimo, da nam  posredujete vaše pripombe, pobude in predloge v zvezi s kakovostjo delovanja in procesov na EPF v kar se da konkretni obliki. O vaših pripombah in predlogih bodo sproti seznanjeni  poslovodstvo fakultete, o dovolj konkretnih pa tudi vsi tisti, na katere so vaši predlogi in pripombe naslovljeni. Upamo in računamo na vaše sodelovanje! Vaši predlogi in pripombe