Na tej spletni strani se nahajajo smernice in informacije glede procesov na EPF v povezavi s COVID-19. Spletno stran sproti posodabljamo, zato predlagamo, da jo redno spremljate.


Navodila za vstop v fakulteto


Storitve EPF

Na fakulteti ponujamo sledeče storitve za študente. V spodnjem seznamu se nahajajo informacije glede izvedbe.

Referat - Služba za študentske in študijske zadeve

Trenutno ni uradnih ur v referatu. Referenti so vam na voljo na spodnjih kontaktih, v prostorih fakultete pa zgolj po predhodni najavi. V primeru, da ste z referentom dogovorjeni za srečanje na fakulteti, se oglasite v Informacijski pisarni na Razlagovi 14, kjer se vpišete na seznam obiskovalcev. Medtem bo informatorka kontaktirala osebo s katero ste dogovorjeni za srečanje. Informatorka vam bo sporočila ali referent pride k vam v avlo ali boste vi stopili do referata.

-----------------------------------------------------------------------------
Visokošolski strokovni študijski program (redni)
MS Teams: Jasmina Grahornik
E-pošta: vs.epf@um.si
Telefon: 02 22 90 205

Univerzitetni študijski program (redni)
MS Teams: Jerica Burjan
E-pošta: un.epf@um.si 
Telefon: 02 22 90 209

Magistrski študijski program (redni)
MS Teams: Gregor Božič
E-pošta: mag.epf@um.si
Telefon: 02 22 90 203

Doktorski študij, magistrski študij (izredni)
MS Teams: Tanja Koležnik Krašovic
E-pošta: dok.epf@um.si
Telefon: 02 22 90 206

Izpitna evidenca, praktično usposabljanje, izredni dodiplomski študij
MS Teams: Branko Videtič
E-pošta: branko.videtic@um.si
Telefon: 02 22 90 211

Mednarodna pisarna

Z mednarodno pisarno lahko stopite v stik preko spodnjih kontaktov. V primeru, da ste s sodelavko dogovorjeni za srečanje na fakulteti, se oglasite v Informacijski pisarni na Razlagovi 14, kjer se vpišete na seznam obiskovalcev. Medtem bo informatorka kontaktirala go. Kocijan. Informatorka vam bo sporočila ali sodelavka pride k vam v avlo ali boste vi stopili do njene pisarne.

-----------------------------------------------------------------------------
Kontaktni podatki
MS Teams: Sanja Kocijan
E-pošta: feb.international@um.si
Telefon: 02 22 90 252

Uradne ure so možne izključno po predhodnem dogovoru
ponedeljek - petek: 11:30 - 13:30

Knjižnica

Knjižnica EPF je zaprta, zato je za prevzem ali vračilo gradiva potrebno poklicati na spodnjo številko, ko boste pred vhodom fakultete na Razlagovi 20. Gradivo si lahko izposodite ali vrnete vsak delavnik med 9. in 12. uro. Izposojeno gradivo lahko vrnete tudi priporočeno po pošti.

Gradivo, ki si ga želite izposoditi, obvezno predhodno rezervirajte preko spletnega servisa https://www.cobiss.si ali mobilne aplikacije https://m.cobiss.si, saj bo izposoja možna le ob predhodnem naročilu gradiva, ki se bo pripravilo vnaprej za vsakega uporabnika posebej.


-----------------------------------------------------------------------------
Kontaktni podatki
MS Teams: Gorazd Čretnik
E-pošta: library.epf@um.si 
Telefon: 02 22 90 237

Čitalnica

Čitalnica je do preklica zaprta.

Tutorji

Tutorske ure potekajo ob istih terminih kot običajno, le da so sedaj na daljavo - preko MS Teams. Vsak tutor je ob svojem terminu tutorske ure na voljo oziroma online na MS Teamsih in jih lahko takrat študenti pokličejo (po zgledu pogovornih ur s profesorji).

Tutorske ure >>> Seznam tutorjev in tutorskih ur


Pogosta vprašanja in odgovori

Z namenom hitrega in transparentnega informiranja lahko spodaj najdete odgovore najpogostejša vprašanja vezana na študij. Seznam bomo sproti posodabljali.

Kdo lahko vstopa v fakulteto?

Vstop v fakulteto je dovoljen samo zaposlenim UM EPF in študentom UM EPF, slednjim le ob predhodnem dogovoru. Ostali obiskovalci lahko prav tako vstopijo le po predhodnem dogovoru. Pred vstopom na fakulteto je potrebno odčitati QR kodo, ki se nahaja na vhodih vratih fakultete.

Kako se bo izvajal pedagoški proces v zimskem semestru?

Od 19. oktobra 2020 do preklica ves pedagoški proces poteka na daljavo.

*********************************************************************************
Študijski proces v zimskem semestru na Ekonomsko-poslovni fakulteti potekal prilagojeno, in sicer:

 • Pedagoški proces rednega študija dodiplomski študijski program UN, VS in GING za 1. letniki dodiplomski študij: v živo in/ali kombinirano.
 • Pedagoški proces rednega študija dodiplomski študijski program UN, VS in GING za 2. in 3. letnik: na daljavo, razen pri določenih predmetih (kot izhaja iz priloge) kombinirano.
 • Pedagoški proces rednega študija podiplomski študij MAG 1. in 2. letnik: na daljavo, razen pri določenih predmetih (kot izhaja iz priloge) kombinirano.
 • Pedagoški proces izredni študij (UN, VS, MAG, DOK): v živo in/ali kombinirano.
 • Pedagoški proces izvedba v angleškem jeziku: v živo in/ali kombinirano.

Pri kombinirani izvedbi boste v primeru večjih skupin razdeljeni. Tako bo, na primer, ena skupina za predavanja prisotna en teden v predavalnici, druga skupina bo v istem tednu poslušala predavanja na daljavo. Seznami, kjer se bodo skupine delile, bodo pripravljeni in objavljeni pri vsaki učni enoti v e-učilnici v Moodlu pred pričetkom študijskega leta.

Podrobnejša navodila o izvedbi pri posamezni učni enoti boste prejeli s strani izvajalcev.

Zaradi spreminjajočih epidemioloških razmer se lahko način izvedbe tekom zimskega semestra spremeni. Zato vas vljudno prosimo, da spremljate morebitne spremembe urnika in komunikacijske kanale, ki jih na fakulteti uporabljamo za sprotno obveščanje. Redno spremljajte predvsem vašo elektronsko pošto (@student.um.si) in urnik.

Vstop v predavalnice in QR koda

Tisti študenti, ki boste predavanja/vaje poslušali na fakulteti morate s telefonom poskenirati QR kodo pred vstopom v predavalnico – navodila so na QR kodi. Evidentiranje vstopov v prostore se uporablja izključno zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni in ne za evidentiranje udeležbe v pedagoškem procesu. Natančna navodila ste prejeli s strani univerze na svoje šolske e-maile. Tisti, ki zaradi tehničnih razlogov kode ne boste mogli poskenirati, pa izpolnite obrazec, ki bo pred predavalnico in ga izpolnjenega vržete v skrinjico.

Kako se priključim on-line predavanjem, če nimam statusa študenta?

Osebe brez statusa si morajo podaljšati digitalno identiteto v skladu z navodili objavljenimi na povezavi Osebe brez statusa. V roku 24 ur bo urejena vaša digitalna identiteta, s katero dostopate do e-pošte, do AIPS-a, do učnega okolja Moodle in do komunikacijskega orodja MS Teams. Nato preko e-pošte stopite v stik z izvajalcem pedagoškega procesa, ki vas bo dodal v spletno učilnico predmeta na MS Teams, kjer se izvajajo predavanj na daljavo.

Kako potekajo pogovorne ure profesorjev?

Pogovorne ure v času študija na daljavo se izvajajo preko e-pošte ali v okviru »Klepeta« MS Teams v razpisanem terminu, ki je objavljen na portalu EPF na osebni spletni strani pedagoga. Lahko se pa s pedagogom v naprej dogovorite za srečanje, vendar je potrebno obisk prijaviti pri tajnici ge. Krajnc (na Razlagovi 20) oz. v Informacijski pisarni (na Razlagovi 14).

Kaj bo s predmeti, ki imajo obvezno prisotnost?

Informacije glede obvezne prisotnosti vam posredujejo nosilci predmeta.

Ali lahko pride do sprememb urnikov?

Veljavni so urniki zimskega semestra. Urnike je potrebno sproti spremljati. V primeru večjih sprememb, vas bomo o tem obvestili na vaš študentski elektronski naslov. 

Kakšne so možnosti za dostop do gradiva v knjižnici?

Zaradi epidemioloških razmer fakulteta z 19. 10. 2020 ponovno zapira vrata. Zaradi tega bo knjižnica poslovala prilagojeno:

 • gradivo si lahko izposodite ali vrnete vsak delavnik med 9.00 in 12.00,
 • gradivo, ki si ga želite izposoditi, obvezno predhodno rezervirajte preko spletnega servisa https://www.cobiss.si/ ali mobilne aplikacije https://m.cobiss.si/,
 • za prevzem ali vračilo gradiva na Razlagovi 20 pokličite na telefon 02 22 90 237, ko boste pred vhodom fakultete,
 • rok izposoje redno podaljšujte,
 • knjige, ki jih ni možno podaljšati, ker so rezervirane, je treba pravočasno vrniti, v nasprotnem primeru boste morali poravnati stroške opomina,
 • izposojeno gradivo lahko vrnete priporočeno po pošti
 • za študente UM, ki še niste člani katerekoli fakultetne knjižnice, je možen spletni vpis preko povezave https://plus.si.cobiss.net/opac7/rsu/epf/aai,
 • študenti s statusom lahko uporabljate možnosti oddaljenega dostopa do naročniških elektronskih informacijskih virov - Navodila za oddaljen dostop,
 • zaradi trenutnih razmer in s tem povezanih morebitnih sprememb v delovanju knjižnice redno spremljajte obvestila na naši spletni strani ali na Facebooku (www.facebook.com/KnjiznicaEPF)
 • za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonu 02 22 90 237 ali elektronski pošti library.epf@um.si.