Spoštovani,

z namenom hitrega in transparentnega informiranja lahko spodaj najdete odgovore najpogostejša vprašanja vezana na študij ter nekaj osnovnih napotkov kako ravnati v času epidemije.

Hvala za strpnost in ostanite zdravi.

Splošna navodila in napotki

Kaj je koronavirus?

Nov koronavirus so poimenovali 2019 nCoV. Predvideva se, da izhaja iz živalskega reservoarja in se je prilagodil na ljudi. Potrjen je bil tudi prenos med ljudmi.

Kako poteka bolezen, kakšni so simptomi in znaki?

Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Natančni podatki o poteku bolezni se še zbirajo, saj gre za nov virus.

Iz poročanja Kitajske lahko sklepamo, da poteka v lažji obliki pri približno 80 % okuženih. Težji potek naj bi imelo približno 20 % zbolelih. Tudi natančnega podatka o smrtnosti po okužbi z novim koronavirusom še ni, po poročanju Kitajske se ocenjuje, da je smrtnost 2 % - 4 %. Večina umrlih je bila starejša in je imela pridružene kronične bolezni srca, pljuč, sladkorno bolezen ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica.

Okužbe z novim koronavirusom od ostalih povzročiteljev akutnih okužb dihal, vključno s pljučnicami, ne moremo ločiti zgolj na osnovi poteka bolezni in bolnikovih težav. Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno mikrobiološko testiranje. Koronavirus se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in še v drugih kužninah.

Ali sem okužen?

Če ste zboleli (kašelj, vročina, težko dihanje), prosimo, da:

 • Ostanete doma in se izogibajte stikom z ljudmi.
 • Pokličete osebnega zdravnika oz. dežurnega zdravnika v najbližji dežurni ambulanti, če kličete izven delovnega časa vašega zdravnika.
 • Zdravnik bo potrdil ali ovrgel sum na okužbo. Če bo sum upravičen, vas bo napotil na najbližjo zdravstveno ustanovo - vstopno točko za odvzem brisa. 
 • Do te zdravstvene ustanove se peljite z osebnim avtomobilom in ne z javnim prevozom (vlak, avtobus, taksi). Kašljajte v robec ali rokav. Pred odhodom od doma si umijte roke z vodo in milom.
 • Zdravnik, ki vam bo vzel bris, bo glede na vaše zdravstveno stanje ocenil, kje boste počakali na rezultate testa.
 • Po prejemu rezultata vas bo zdravnik obvestil o nadaljnjih ukrepih.

Kako se okužbe z novim koronavirusom zdravijo?

V Sloveniji imamo nacionalne smernice klinične obravnave bolnikov z COVID-19, ki narekujejo, da je zdravljenje simptomatsko. To pomeni, da blažimo prisotne simptome in znake bolezni. V primeru najtežjih in življenje ogrožajočih stanj pa imamo v Sloveniji na voljo vse ukrepe, ki so trenutno priporočeni v svetu.

Kakšna je inkubacijska doba po okužbi z novim koronavirusom?

Točna inkubacijska doba še ni poznana, glede na ostale koronaviruse in preliminarne podatke, pa je ocenjena med 2 in 12 dnevi, najbrž ne več kot 14 dni. V povprečju naj bi bila inkubacijska doba dolga približno 6 dni.

Ali je razkužilo za roke zadostna zaščita proti koronavirusu v primeru, da nimam možnosti umivanja rok?

Če roke niso vidno umazane, lahko umivanje rok nadomestimo tudi z razkuževanjem. Roke, ki so vidno umazane, pa je pred razkuževanjem potrebno umiti, saj razkužilo v umazaniji ni učinkovito.

Osnovna navodila NIJZ glede higiene

Splošni preventivni in specifični ukrepi za preprečevanje nalezljivih bolezni – primer KORONAVIRUS

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 1. Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 2. Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 3. V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 4. Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 5. Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 6. V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 7. Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 8. V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Nasveti za umivanje rok

Vir: NIJZ

Vprašanja in odgovori vezani na študij

Kdaj bo fakulteta ponovno odprta in neposreden študijski proces ponovno vzpostavljen?

V času trajanja odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih je fakulteta od 16.3.2020 do preklica zaprta. Takoj, ko bo odlok preklican, vas bomo obvestili na študentske e-poštne naslove. 

Od 1. 6. 2020 je vstop za študente mogoč le v izjemnih primerih, po predhodnem dogovoru in v spremstvu zaposlenega fakultete.

Kako se bo izvajal pedagoški proces na daljavo?

Do preklica je ves neposredni pedagoški proces prenesen na digitalno platformo. On-line izvedba poteka po urniku oz. glede na dogovorjene termine s posameznimi izvajalci v aplikaciji Microsoft Teams (več o MS Teams-ih preberite na univerzitetni spretni strani it.um.si/studenti, pod Organizacija dela, delo na daljavo).

Kako se priključim on-line predavanjem, če nimam statusa študenta?

Osebe brez statusa si morajo podaljšati digitalno identiteto v skladu z navodili objavljenimi na povezavi Osebe brez statusa. V roku 24 ur bo urejena vaša digitalna identiteta, s katero dostopate do e-pošte, do AIPS-a, do učnega okolja Moodle in do komunikacijskega orodja MS Teams. Nato preko e-pošte stopite v stik z izvajalcem pedagoškega procesa, ki vas bo dodal v spletno učilnico predmeta na MS Teams, kjer se izvajajo predavanj na daljavo.

Kako potekajo pogovorne ure profesorjev?

Pogovorne ure v času študija na daljavo se izvajajo preko e-pošte ali v okviru »Klepeta« MS Teams v razpisanem terminu, ki je objavljen na portalu EPF na osebni spletni strani pedagoga.

Kaj bo s predmeti, ki imajo obvezno prisotnost?

Informacije glede obvezne prisotnosti vam posredujejo nosilci predmeta.

Ali lahko pride do sprememb urnikov?

Veljavni so urniki letnega semestra. V primeru sprememb, vas bomo o tem obvestili na vaš študentski elektronski naslov. 

Se lahko zgodi, da bo poletno izpitno obdobje prestavljeno?

Poletno izpitno obdobje se prične 8. junija 2020. Vse podrobnosti o poletnem izpitnem obdobju najdete na spletni strani Izpitno obdobje v času COVID-19.

Kako bomo lahko študenti VS programa opravljali praktično izobraževanje?

Senat EPF je dne 21. 5. 2020 sprejel smernice za opravljanje praktičnega usposabljanja v študijskem leto 2019/20. Smernice opredeljujejo 4 različne načine opravljanja ali priznavanja praktičnega usposabljanja. Smernice se nahajajo na spletni strani Praksa.

Kaj bo z izpitnimi roki za izredni študij in z dogovorjenimi izpitnimi roki za študente s posebnim statusom?

Vsi razpisani izpitni roki in napovedani kolokviji so do nadaljnjega odpovedani. Na UM se urgentno pripravljajo predlogi vezani na odprta vprašanja glede preverjanja in ocenjevanja znanja študentov ter izpitnih rokih. O vseh novostih in nadomestnih terminih vas bomo sproti obveščali na vaše študentske e-poštne naslove. 

Kako lahko prijavim temo zaključne naloge?

Študenti preko študentskega e-poštnega naslova mentorju pošljete dispozicijo in podpisan obrazec za prijavo teme zaključnega dela. Študenti elektronsko (z velikimi tiskanimi črkami) izpolnite obrazec za prijavo teme in ga preko študentskega e-poštnega naslova pošlje mentorju v .docx obliki (ime dokumenta poimenujete s svojim priimkom in imenom npr.: NovakJanez_prijava teme). Pri podpisu študenta na obrazcu za prijavo teme napišete le ime in priimek. Ko bo tema potrjena, boste prejeli sklep o potrjeni temi zaključne naloge. 

Več informacij o poteku prijave teme na dodiplomskem študiju - Diploma in zaključitev študija

Več informacij o poteku prijave teme na magistrskem študijskem programu - Magisterij in zaključitev študija

Ali lahko zagovor zaključnega dela poteka na daljavo?

ODDELEK ZA IZOBRAŽEVANJE IN ŠTUDIJ                                                                                                                                                                                                      Št.: 040/2020/10/423-SF


Maribor, 10. 4. 2020

Zadeva: Navodila za zagovore zaključnih del na daljavo

V času trajanja odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih na nekaterih članicah Univerze v Mariboru potekajo zagovori zaključnih del na daljavo ob smiselni uporabi Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru ter Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru.

Glede na naravo dela v času veljave odloka o ukrepih za preprečitev širjenja nevarnosti nalezljive bolezni predlagamo, da na članicah Univerze v Mariboru potekajo zagovori zaključnih del ob smiselni uporabi Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru ter Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru na naslednji način:


Zagovor zaključnih del na študijskih programih prve in druge stopnje

 1. Študent pošlje mentorju (in morebitnemu somentorju) zaključno nalogo v .pdf-obliki ter izpolnjeno prilogo 3 Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru – izjava o ustreznosti zaključnega dela in poročilo o primerjanju podobnih vsebin (DKUM poročilo) na e-naslov. 
 2. Mentor (in morebitni somentor) poda(ta) soglasje, in sicer tako, da študentovo elektronsko sporočilo pošlje(ta) referatu in študentu, v katerem jasno zapiše(ta), da je zaključno delo izdelano v skladu z odobreno temo zaključnega dela, mentorjevimi/somentorjevimi navodili ter da je/sta preveril/‐a in pregledal/‐a poročilo o preverjanju podobnosti vsebin z drugimi deli in potrjuje/ta, da je zaključno delo ustrezno (priloga 3  – izjava o ustreznosti zaključnega dela).
 3. Referat nato preveri, ali ima študent opravljene vse obveznosti po študijskem programu, ali je tema zaključnega dela ob oddaji še veljavna in če študent nima odprtih finančnih obveznosti do fakultete. 
 4. V primeru izpolnjevanja pogojev za zagovor referat po e-pošti posreduje mentorju, predstojniku katedre/oddelka oz. druge organizacijske enote študentovo zaključno delo in predlog za imenovanje komisije.
 5. Predstojnik katedre/oddelka oz. druge organizacijske enote na predlog mentorja (in morebitnega somentorja) v roku 3 delovnih dni imenuje komisijo za zagovor zaključne naloge ter se s člani komisije dogovori za termin zagovora. Zagovor se zaradi izrednih okoliščin izvede na daljavo. Predstojnik pri članih komisije in študentu preveri, ali so izpolnjeni pogoji za konferenčni/video zagovor preko MS Teams oz. drugega spletnega orodja, ki ga na članici uporabljajo za e-poučevanje. V kolikor so pogoji izpolnjeni, predstojnik pošlje izpolnjen predlog za imenovanje komisije za zagovor po e-pošti v referat za študentske in študijske zadeve. Ker je v skladu s pravilniki zagovor zaključnega dela javen, je potrebno podatek o zagovoru zaključnega dela javno objaviti na spletnih straneh članice Univerze v Mariboru s pripisom, da si lahko interesenti za ogled zagovora pridobijo kodo za vključitev v videokonferenco (interesent pošlje referatu za študentske in študijske zadeve članice Univerze v Mariboru elektronsko sporočilo, na podlagi katerega se mu dodeli dostop ter morebitne podrobnosti glede zagovora na daljavo). 
 6. Referat pošlje dekanu članice Univerze v Mariboru predlog za imenovanje komisije in sklep o imenovanju komisije za zagovor zaključnega dela. 
 7. Po potrditvi dekana članice Univerze v Mariboru referat po e-pošti pošlje članom komisije in študentu zaključno nalogo v .pdf-obliki, sklep o imenovanju komisije za zagovor zaključnega dela ter postopek zagovora zaključnega dela.  
 8. Predsednik komisije poskrbi za izvedbo zagovora, pridobi soglasja ostalih članov komisije (kar nadomesti njihove podpise na zapisniku) po elektronski pošti ter pošlje (če je možno vsaj s svojim podpisom opremljen) skeniran zapisnik po e-pošti v referat. 
 9. Referat zaključi zapis o zaključnem delu v AIPS- ter za diplomanta pripravi dopis o zaključku vseh študijskih obveznosti na študijskem programu, na katerega je bil ta vpisan. Diplomantu se izda začasno potrdilo o diplomiranju (.pdf-oblika) ter se mu ga pošlje po elektronski pošti. V izjemnih primerih se na prošnjo diplomanta temu izda tudi originalno potrdilo o diplomiranju, a ne prej kot v 15 dneh od dneva zagovora zaključnega dela. O izjemnih primerih odloča vodstvo članice Univerze v Mariboru. Vsem diplomantom, ki ne potrebujejo originalnega potrdila v času, ko veljajo ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni, se originalno potrdilo o diplomiranju pošlje 8 dni od preklica ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni.  
 10. Trdo vezavo zaključnega dela z vsemi prilogami pošlje diplomant na naslov članice Univerze v Mariboru po prenehanju ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni.Zagovor zaključnih del na študijskih programih tretje stopnje

 1. Pri zagovoru doktorske disertacije na daljavo se smiselno upoštevajo navodila za zagovor zaključnih del na študijskih programih prve in druge stopnje, pri čemer se katedre, komisija za predhodno oceno doktorske disertacije, pristojna komisija članice in senat članice sestanejo preko videokonference. 
 2. Če se člani katedre, komisije ter senata članice Univerze v Mariboru ne strinjajo s tovrstnim načinom dela, predlagamo, da se postopek predhodne ocene doktorske disertacije in vsi nadaljnji postopki ustavijo z dnem veljave Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/2020; ZZUSUDJZ), ki je začel veljati 29. 3. 2020. S tem datumom so tako prekinjeni vsi procesni in materialni roki, ki tečejo tako za stranke/študente kot tudi za organe (za npr. izdajo odločb ipd.). Ob tem je potrebno izpostaviti, da mora članica na enak način ravnati v vseh postopkih za zagovor doktorske disertacije, da se na tak način zagotavlja enakopravna obravnava vseh kandidatov.

Članice Univerze v Mariboru lahko skladno s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru ter Pravilnikom o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru, temi navodili ter v skladu z internimi akti na področju zaključevanja študija članic navodila za zagovor zaključnih del na daljavo po potrebi prilagodijo glede na specifiko področja študija. 

prof. dr. Zdravko Kačič, 

rektor Univerze v Mariboru

Ali bodo roki za oddajo zaključnih del podaljšani?

Dne 29. 3. 2020 je pričel veljati Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/2020 z dne 28. 3. 2020; v nadaljevanju: ZZUSUDJZ), na podlagi katerega od 29. 3. 2020 tako procesni kot tudi materialni roki ne tečejo v (med drugim) upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve.

Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah (oddaja zaključnih nalog), ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po ZZUSUDJZ, se s tem zakonom podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov v skladu z 2. členom tega zakona. Če z iztekom roka za uveljavitev pravice preneha istovrstna pravica, se šteje, da je prenehala z iztekom roka iz prejšnjega stavka.

Roki bodo ponovno začeli teči naslednji dan po prenehanju razlogov za določitev izrednih ukrepov na podlagi 2. člena ZZUSUDJZ. O prenehanju razlogov za določitev izrednih ukrepov bo Vlada RS izdala ugotovitveni sklep in ga objavila v Uradnem listu RS, v vsakem primeru pa ukrepi, določeni na podlagi ZZUSUDJZ veljajo le do 1. 7. 2020.

Ali lahko študent v naslednjem študijskem letu koristi izjemno podaljšanje statusa, če zaradi trenutnih razmer, ni uspel izpolniti pogojev za napredovanje/zaključitev študija, čeprav je že ponavljal letnik in/ali že koristil možnost podaljšanja statusa iz

Ali lahko študent v naslednjem študijskem letu  koristi izjemno podaljšanje statusa, če zaradi trenutnih razmer nevarnosti širjenja koronavirusa, ni uspel izpolniti pogojev za napredovanje oz. ni zaključil študija, čeprav je že ponavljal letnik in/ali že koristil možnost podaljšanja statusa iz upravičenih razlogov?


49. člen interventnega zakona (podaljšanje statusa študenta):

»Ne glede na določbe 70. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17) imajo pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 tudi študenti, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020, niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti.«


Pojasnilo 

Zaradi trenutnih izjemnih okoliščin, ki neposredno vplivajo na izvedbo študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/20, imajo študenti, ki ne bodo mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti, pravico do podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/21.

Interventni ukrep podaljšanja statusa študenta za vpis v študijskem letu 2020/21
uvaja možnost dodatnega leta, in sicer ne glede na to ali je študent že ponavljal letnik in/ali je že koristil možnost podaljšanja statusa študenta iz upravičenih razlogov v skladu z veljavnim tretjim odstavkom 70. člena Zakona o visokem šolstvu.

Postopek za dodeljevanje te pravice je na visokošolskih zavodih enak kot v primerih iz tretjega odstavka 70. člena Zakona o visokem šolstvu, ki ureja podaljšanje statusa študentov iz upravičenih razlogov.

Interventna navodila za presojo prošenj KŠZ 

Kakšne so možnosti za dostop do gradiva v knjižnici oziroma do baz podatkov, ki jih potrebujemo za pripravo zaključnih del?

Od 2. 6. 2020 dalje si boste lahko vsak delovni dan med 9.00 in 14.00 ponovno izposodili ali vrnili knjižnično gradivo ter poravnali morebitne dolgove. Gradivo, ki si ga želite izposoditi, obvezno predhodno rezervirajte preko spletnega servisa Cobiss+ ali mobilne aplikacije mCOBISS. Ker je Ekonomsko-poslovna fakulteta še vedno zaprta, se boste o tem, kdaj in kje boste gradivo prevzeli ali vrnili, dogovorili po telefonu (02 22 90 237) ali po e-pošti (library.epf@um.si).

Vljudno prosimo, da nujno vrnete knjige, ki jim je potekel rok izposoje in jih ni možno podaljšati, saj so rezervirane. Zaradi obvezne karantene bo vrnjeno gradivo iz vaše evidence dokončno razdolženo po treh dneh.

Opominov za čas od 14. 3. do 30. 6. 2020 ne bomo izstavljali.

Za študente UM, ki še niste člani katerekoli fakultetne knjižnice, je možen le spletni vpis preko povezave https://plus.si.cobiss.net/opac7/rsu/epf/aai.Še vedno pa lahko uporabljate možnosti oddaljenega dostopa do naročniških elektronskih informacijskih virov na povezavi http://www.ukm.um.si/elektronski-viri.

Oddaljeno dostopajo oz. dostopajo od doma lahko študenti z urejenim statusom in zaposleni na Univerzi v Mariboru, ki so vpisani v eno od knjižnic UM. Za prijavo potrebujete številko članske izkaznice knjižnice in geslo za COBISS+, ki si ga lahko sami nastavite na spletnem naslovu http://www.cobiss.si (COBISS/"Moja knjižnica"/»Pozabljeno geslo«).

V primeru težav se za pomoč obrnite na knjižnico Ekonomsko-poslovne fakultete preko e-pošte library.epf@um.si. Za komunikacijo preko elektronske pošte uporabljajte izključno študentski e-naslov (@student.um.si).

Za pomoč pri iskanju v podatkovni bazi Tax-Fin-Lex in pomoč za tiste, ki statusa nimate urejenega, se obrnite na knjižnico Ekonomsko-poslovne fakultete preko e-pošte library.epf@um.si.

V tem primeru je treba posredovati naslednje podatke:

 • ključne besede (razvrščene glede na pomembnost od 1- najpomembnejše naprej) ali kombinacija le-teh
 • časovno obdobje iskanja
 • za konkreten članek pa: avtor, naslov članka, leto objave in naslov revije, kjer je bil članek objavljen
 • vaše kontaktne podatke (e-naslov ali telefon oz. MS Teams)

   

Kako lahko nadoknadimo delo v primeru preklica mednarodne izmenjave?

V primeru preklica izmenjave preko e-pošte stopite v stik z izvajalcem pedagoškega procesa, ki vas bo dodal v spletno učilnico predmeta na MS Teams, kjer se izvajajo predavanj na daljavo. Vsa nadaljnja navodila boste prejeli z njihove strani.

Uradne ure referatov, mednarodne pisarne, knjižnice in čitalnice

Uradne ure so do preklica odpovedane. Za vse informacije smo dosegljivi po elektronski pošti, po telefonu in aplikaciji MS Teams v času med 8. in 15. uro vsak delovni dan.

Kontakti za referat

VS
MS Teams: Jasmina Grahornik
Telefon: 02 22 90 205
E-pošta: jasmina.grahornik@um.si

UN
MS Teams: Jerica Burjan
Telefon: 02 22 90 209
E-pošta: jerica.burjan@um.si

MAG
MS Teams: Gregor Božič
Telefon: 02 22 90 203
E-pošta: gregor.bozic@um.si

DR
MS Teams: Tanja Koležnik Krašovic
Telefon: 02 22 90 206
E-pošta: tanja.koleznik@um.si

V kolikor nas na telefon ne morete priklicati, vas prosimo, da nam na e-naslov ali na MS Teams pošljete vaše vprašanje ali telefonsko številko, da bomo lahko v najkrajšem možnem času stopili v stik z vami.

V nujnih primerih potrdila o vpisu in potrdila o opravljenih izpitih vam bomo pošiljali v e-obliki na vaše študentske e-poštne naslove.


Kontakti za mednarodno pisarno
MS Teams: Sanja Kocijan
E-pošta: feb.international@um.si 
Telefonska številka: 02 22 90 252


Kontakti za knjižnico in čitalnico
Gradivo si podaljšujte preko spletnih servisov COBISS+, Moj COBISS, mCOBISS ali nas kontaktirajte po e-pošti library.epf@um.si.
Izposoja MS Teams: Gorazd Čretnik, Mojca Panevski
Čitalnica Ms Teams: Nataša Hlade, Lilijana Kovačec 

Če imate še kakšno vprašanje, pripombo, ali predlog nam to sporočite s spodnjim obrazcem

Vaši predlogi in pripombeNovica

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa

Posodobljen načrt UM z dne 24. 4. 2020.

Spoštovani.

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je skladno z obvestilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 1. 3. 2020 izdal prenovljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. 

Načrt bo v angleškem jeziku objavljen naknadno. 

Osnovna navodila za preprečevanje okužbe s koronavirusom so dostopna na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.