Znanstvene monografije

Zato, da nove znanstvene izsledke čim prej spoznajo tudi drugi raziskovalci v Sloveniji in tujini, raziskovalci objavljajo rezultate raziskovalnega dela v monografijah, ki jih izdajajo pri različnih založbah. Rezultati znanstveno raziskovalnega dela se vključujejo v vsebine posameznih predmetov, zato so monografije tudi pomemben del študijske literature.

Naslov ISSN/ISBN Avtor Leto izdaje
Dinamika sprememb informacijske tehnologije in informacijskih rešitev ter spremembe v poslovnih modelih podjetij ISBN 978-961-94397-0-8 Samo BOBEK 2018
Rast podjetniških priložnosti: GEM Slovenija 2017 ISBN 978-961-286-154-4 Miroslav REBERNIK, Polona TOMINC, Katja CRNOGAJ, Barbara Bradač HOJNIK, Matej RUS, Karin ŠIREC 2018
Slovenska podjetja in krožno gospodarstvo: slovenski podjetniški observatorij 2017 ISBN 978-961-286-134-6 Karin ŠIREC, Barbara BRADAČ HOJNIK, Matjaž DENAC, Dijana MOČNIK 2018
Rast podjetniških priložnosti: GEM Slovenija 2017 ISBN 978-961-286-153-7 Miroslav REBERNIK, Polona TOMINC, Katja CRNOGAJ, Barbara Bradač HOJNIK, Matej RUS, Karin ŠIREC 2018
Spletno računovodsko poročanje slovenskih podjetij ISBN 978-961-6997-02-7 Tatjana DOLINŠEK, Andreja LUTAR SKERBINJEK, Polona TOMINC 2017
Slovenska podjetja in značilnosti start-up ekosistema : slovenski podjetniški observatorij 2015 ISBN 978-961-6802-38-3 Dijana MOČNIK, Matej RUS 2016
Podjetništvo med priložnostjo in nujo : GEM Slovenija 2015 ISBN 978-961-6802-39-0 Miroslav REBERNIK, Polona TOMINC, Katja CRNOGAJ, Karin ŠIREC, Barbara BRADAČ HOJNIK, Matej RUS 2016
Pomanjkanje vitalnosti slovenskega podjetništva: GEM Slovenija 2014 ISBN 978-961-6802-35-2 Miroslav REBERNIK, Polona TOMINC, Katja CRNOGAJ, Karin ŠIREC, Barbara BRADAČ HOJNIK, Matej RUS 2015
Slovenska podjetja in okoljski vidiki poslovanja: slovenski podjetniški observatorij 2014 ISBN 978-961-6802-34-5 Miroslav REBERNIK, Dijana MOČNIK, Barbara BRADAČ HOJNIK 2015
Razmerja cenovne konkurenčnosti in kupne moči v Sloveniji, Franciji in na Slovaškem ISBN 978-961-6802-31-4 Jani BEKO, Darja BORŠIČ, Timotej JAGRIČ, Davorin KRAČUN, Anita MAČEK, Rasto OVIN 2014
Spregledan podjetniški potencial mladih: GEM Slovenija 2013 ISBN 978-961-6802-30-7 Miroslav REBERNIK, Polona TOMINC, Katja CRNOGAJ, Karin ŠIREC, Barbara BRADAČ HOJNIK, Matej RUS 2014
Stanje slovenskega podjetništva in izzivi izobraževanja za podjetnost: slovenski podjetniški observatorij 2013 ISBN 978-961-6802-29-1 Miroslav REBERNIK, Karin ŠIREC, Dijana MOČNIK 2014
Stressabbau als Mittel zur Sicherung des Wohlbefindens ISBN 978-961-6802-24-6 Simona ŠAROTAR ŽIŽEK, Sonja TREVEN, Urška TREVEN, Borut MILFELNER, Aleksandra PISNIK, Amna POTOČNIK, Matjaž MULEJ, Bogdan IVANOVIČ 2013
Premagovanje stresa kot sredstvo za zagotavljanje dobrega počutja: znanstvena monografija projekta Chance 4 change ISBN 978-961-6802-23-9 Simona ŠAROTAR ŽIŽEK, Sonja TREVEN, Urška TREVEN, Borut MILFELNER, Aleksandra PISNIK, Amna POTOČNIK, Matjaž MULEJ, Bogran IVANOVIČ 2013
Dve desetletji tranzicije organizacij v Sloveniji: razvoj inovativnosti managementa ISBN 978-961-6802-21-5 Zlatko NEDELKO 2013
Nezaznane priložnosti: GEM Slovenija 2012 ISBN 978-961-6802-20-8 Miroslav REBERNIK, Polona TOMINC, Katja CRNOGAJ, Karin ŠIREC, Barbara BRADAČ HOJNIK 2013
Usihanje podjetništva v Sloveniji: GEM Slovenija 2011 ISBN 978-961-6802-13-0 Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Katja Crnogaj 2012
Razvojni potenciali slovenskega podjetništva: slovenski podjetniški observatorij 2011/12 ISBN 978-961-6802-11-6 Miroslav Rebernik ... et al.] Karin Širec, Miroslav Rebernik, urednika 2012
Managementska orodja v poslovnem okolju ISBN 978-961-6802-10-9 Vojko POTOČAN, Marina DABIĆ, Štefan KAJZER, Bojan ROSI 2012
Podjetniška aktivnost, aspiracije in odnos do podjetništva: GEM Slovenija 2010 ISBN 978-961-6802-04-8 Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Katja Crnoga 2011
Analiza konvergenčnih procesov na primeru cen in plač v Sloveniji, Avstriji in na Češkem ISBN 978-961-6354-96-7 Jani BEKŐ, Darja BORŠIČ, Bor BRICELJ, Timotej JAGRIČ, Davorin KRAČUN, Rasto OVIN 2010
Slovensko podjetništvo v letu krize: GEM Slovenija 2009 ISBN 978-961-6354-97-4 Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Ksenja Pušnik 2010
Vrzeli slovenskega podjetniškega okolja: slovenski podjetniški observatorij 2009/10 ISBN 978-961-6354-98-1 Miroslav Rebernik, Karin Širec ... 2010
Borzni in poslovni ciklus ISBN 978-961-6802-00-0 Sebastjan Strašek, Timotej Jagrič 2010
Zaznana vrednost bančnih storitev v Sloveniji ISBN 978-961-6354-99-8 Aleksandra Pisnik Korda 2010
Rast podjetniške aktivnosti v Sloveniji: GEM Slovenija 2008 ISBN 978-961-6354-89-9 Miroslav REBERNIK, Polona TOMINC, Ksenja PUŠNIK 2009
Poslovni ciklusi in finančne krize ISBN 978-961-6354-94-3 Sebastjan STRAŠEK, Nataša ŠPES 2009
Kupna moč slovenskega evra in švicarskega franka ISBN 978-961-6354-81-3 Jani BEKŐ, Darja BORŠIČ, Timotej JAGRIČ, Davorin KRAČUN, Rasto OVIN, Monika ŠLEBINGER 2008
Kulturna dediščina in lokalne tradicije kot temelj turistične ponudbe podeželja ISBN 978-961-6354-85-1 Sonja Sibila LEBE 2008
Premalo razvojno usmerjenih podjetij: GEM Slovenija 2007 ISBN 978-961-6354-76-9 Miroslav REBERNIK, Polona TOMINC, Ksenja PUŠNIK 2008
Management nabave in oskrbnih verig ISBN 978-961-6354-84-4 Bruno Završnik 2008
Labour market characteristics in selected economies ISBN 978-961-6354-73-8 Darja BORŠIČ, Alenka KAVKLER 2008
Marketinški viri podjetij v Sloveniji ISBN 978-961-6354-86-8 Borut MILFELNER, Aleksandra PISNIK, Boris SNOJ, Vesna ŽABKAR, Matjaž IRŠIČ, Iztok KOLAR, Vladimir GABRIJAN, Timotej JAGRIČ 2008
Različnost kot podjetniška priložnost: slovenski podjetniški observatorij 2007/08 ISBN 978-961-6354-83-7 Miroslav REBERNIK, Karin ŠIREC, Polona TOMINC, Dijana MOČNIK, Mojca DUH, Matej RUS, Barbara BRADAČ HOJNIK, Katja CRNOGAJ, Rok PODGORNIK 2008
Kupna moč evra v Sloveniji, Nemčiji in Italiji ISBN 961-6354-54-X Davorin KRAČUN, Timotej JAGRIČ, Rasto OVIN, Jani BEKŐ, Darja BORŠIČ, Monika ŠLEBINGER 2007
Slovenski evro na Slovaškem in Hrvaškem ISBN 978-961-6354-70-7 Jani BEKŐ, Darja BORŠIČ, Timotej JAGRIČ, Davorin KRAČUN, Rasto OVIN, Monika ŠLEBINGER 2007
The age as resource: active ageing in Slovenia and new EU member states ISBN 978-961-6354-69-1 Ksenja PUŠNIK, Monika ŠLEBINGER, Barbara BRADAČ, Miroslav REBERNIK 2007
Počasne spremembe podjetniške stvarnosti: GEM Slovenija 2006 ISBN 961-6354-55-8 Miroslav REBERNIK, Polona TOMINC, Ksenja PUŠNIK 2007
Poslovna pogajanja v medkulturnem okolju ISBN 978-961-6354-65-3 Bruno Završnik 2007
Podobe slovenskega podjetništva v letu 2006 ISBN 978-961-6354-72-1 Miroslav REBERNIK, Maks TAJNIKAR, Polona TOMINC, Mojca DUH, Karin ŠIREC, Ksenja PUŠNIK, Barbara BRADAČ HOJNIK, Matej RUS, Tadej KROŠLIN 2007
Prices and exchange rates: a comparative analysis of the Macedonian economy ISBN 961-6354-48-5 Jani BEKŐ, Timotej JAGRIČ, Darja BORŠIČ, Vita JAGRIČ 2006
Primerjava cen in plač Slovenije z Avstrijo in Madžarsko ISBN 961-6354-44-2 Davorin KRAČUN, Timotej JAGRIČ, Rasto OVIN, Jani BEKŐ, Darja BORŠIČ, Monika ŠLEBINGE 2006
Ekonomske in socialne reforme: priložnost ali tveganje? ISBN 961-6354-42-6 Rasto OVIN, Timotej JAGRIČ, Žan OPLOTNIK, Romana KOREZ-VIDE, Borut BRATINA, Miroslav REBERNIK, Polona Tominc, Ksenja PUŠNIK, Vito BOBEK, Milan JURŠE, Monika ŠLEBINGER, Barbara BRADAČ HOJNIK, Keith MILES, Peter JEŠOVNIK, Nataša VOLŠEK, Boštjan KRAMBERGER 2006
Izbrane analize s področja mednarodne ekonomije ISBN 978-961-6354-51-6, ISBN 961-6354-51-5 Žan OPLOTNIK, Rasto OVIN, Dušan ZBAŠNIK, Stanislav ČERNOŠA, Alenka KAJZER, Vladimir KENDA, Romana KOREZ-VIDE, Anita MAČEK, Marinka VIDEC, Borut VOJINOVIĆ 2006
Presoja prevzemov in koncentracij na trgu finančnih storitev ISBN 961-6354-60-4 Ksenja PUŠNIK, Monika ŠLEBINGER, Franjo MLINARIČ, Peter MIKEK 2005
Tržni vidiki konkurenčnih sposobnosti podjetij v Sloveniji ISBN 961-6354-42-6 Boris SNOJ, Vladimir GABRIJAN, Damijan MUMEL, Aleksandra PISNIK KORDA, Aleš PETEJAN 2004
Denarna in proračunska politika ter raven cen v odprtem gospodarstvu ISBN 961-6354-11-6 Peter MIKEK 2001
Economics of transition: stabilization and economic performance ISBN 961-6396-00-5 Davorin KRAČUN 2000
Mehke teorije sistemov - podlaga za uspešen management: znanstvena monografija   Matjaž MULEJ, Štefan KAJZER, Peter MLAKAR, Nastja MULEJ, Vojko POTOČAN, Miroslav REBERNIK, Duško URŠIČ 2000
Evropski trg telekomunikacijskih storitev ISBN 86-80085-89-8 Egon ŽIŽMOND, Davorin KRAČUN, Damijan STRAMŠAK, Branka PRISTAVNIK 1999
Devizni tečaj in zunanjetrgovinska menjava v majhnih gospodarstvih ISBN 86-80085-87-1 Jani BEKŐ 1998
Podjetniško planiranje kot orodje managementa ISBN 86-80085-72-3 Janko BELAK 1997
Projektno organiziran strateški management ISBN 86-80085-38-3 Anton HAUC, Jure KOVAČ, Brane SEMOLIČ 1993