POLITIKA ODPRTEGA DOSTOPA DO RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE

Politika odprtega dostopa raziskovalne infrastrukture Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljevanju RiUM EPF) se izvaja skladno s Politiko odprtega dostopa raziskovalne infrastrukture Univerze v Mariboru (RiUM).

V politiki odprtega dostopa do raziskovalne infrastrukture Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru so opredeljeni raziskovalna infrastruktura, potencialni uporabniki infrastrukture, načini dostopa do raziskovalne infrastrukture, stroški in pristojbine za dostop, načini izobraževanja in usposabljanja, omejitve dostopa, etično ravnanje in raziskovalna integriteta ter nediskriminacija pri dostopu, zagotavljanje kakovosti dostopa ter upravljanje z raziskovalnimi podatki in preglednost, ki veljajo na UM EPF.