Konference v soorganizaciji

Mednarodna regionalna razvojna konferenca in 34. Sedlarjevo srečanje

Ime konferenceTemaDatumLokacija
Mednarodna regionalna razvojna konferenca in 34. Sedlarjevo srečanje

Inoviranje regionalnih politik in praks

16. in 17. november 2023Maribor, Slovenija

 Brošura

ITEMA 2022

Naziv konferenceTematikaTrajanjeLokacija
Zadnji napredek informacijske tehnologije, ekonomije, managementa in kmetijstva
27. oktober 2022

Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerze v  Maribor
(Razlagova 14, Razlagova 20, Maribor, Slovenija)


 

 

2. PROFEEDBACK konferenca - COST 2022

Naziv konferenceTematikaTrajanjeLokacija

2. PROFEEDBACK konferenca

»Socialna vključenost, migracije in politična vključenost«
(Cost program)

Conferences | Profeedback


 

Evalvacija politik socialnega vključevanja, migracij (zlasti intervencij, povezanih z integracijo)

Cilj PROFEEDBACK-a je spodbujati mreženje skupnosti za vrednotenje politik na ravni EU, ozaveščati o pomenu raziskav politik vrednotenja in izboljšati njihov vpliv na oblikovanje politik.

 

 

 

 

 

12. - 13. september 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerze v  Maribor

Spletna konferenca


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAICHL 2022

Naziv konferenceTematikaTrajanjeLokacija

Letna mednarodna konferenca o zdravju in življenjskem slogu 

https://wichl.uni.wroc.pl/index.php/en/
 

Predstavitev rezultatov znanstvenih raziskav in izmenjava pogledov na ekonomske, socialne in zdravstvene izzive v družbi po pandemiji.
Cilj konference je aktiviranje in povezovanje akademske skupnosti, lokalnih in regionalnih oblasti ter predstavnikov gospodarske prakse in poslovnega sveta za promocijo zdravega in družbeno odgovornega načina življenja.
19. - 20. maj 2022

Wroclow, Poljska 

(spletna konferenca)