ŠI:UM (Študentski izzivi)

Namen projektnih nalog Študentski izzivi (ŠI:UM) je spodbujanje sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem.

V okviru projektnih nalog ŠI:UM bodo študenti v interdisciplinarnih skupinah ob usmerjanju s strani pedagoškega in delovnega mentorja proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive (ne)gospodarskega sektorja v regionalnem/lokalnem okolju.

Študenti bodo pridobivali dodatna znanja, kompetence in praktične izkušnje že med izobraževanjem in si s tem povečali možnosti za lažji prehod s področja študija na trg dela. V posamezno projektno nalogo ŠI:UM bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k interdisciplinarnosti ter mreženju študentov različnih disciplin in strok.

ŠI:UM 2024

Analiza možnosti optimiranja notranjega transporta in cevne pošte v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor

InštitutNaročnikProjektVodjaSodelavciLeto
Inštitut za turizem in poslovno logistikoUniverza v MariboruAnaliza možnosti optimiranja notranjega transporta in cevne pošte v Univerzitetnem kliničnem centru Mariborizr. prof. dr. Klavdij Logožarmag. Bojan Vračko, univ. dipl. inž. el., Jakob Dolinšek, Teo Ojo, Timotej Peter Valcl, Sergeja Kolar, Klemen Gungl, Adelisa Huskić, Domen Lah, Tine Šuster01.03.2024 - 30.06.2024

ŠI:UM 2022

DigiEconLab

InštitutNaročnikProjektVodjaSoizvajalec / Partner TipLeto
Inštitut za gospodarsko pravoUniverza v MariboruLaboratorij za digitalno ekonomijodr. Andreja PrimecDruštvo ekonomistov MariborŠtudentski izzivi UM1.3.2022 - 30.6. 2022