ŠTUDENTSKI IZZIVI UNIVERZE V MARIBORU (NOO) (ŠI:UM (NOO))

Namen projektnih nalog Študentski izzivi Univerze v Mariboru (NOO) (ŠI:UM (NOO)) je spodbujanje sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem, s poudarkom na digitalnih in zelenih vsebinah.

Na podlagi aktivnosti »NOO: Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0.« in v sklopu Pilotnega projekta »Enotna vstopna točka za delodajalce in inovativne oblike sodelovanja s študenti«, bodo s ciljem vzpostavitve enotne vstopne točke Univerze v Mariboru za delodajalce in razvojem inovativnih oblik sodelovanja med študenti in delodajalci za učinkovito zaznavanje, prilagajanje in odzivnost UM spreminjajočim se potrebam trga dela na izbranih področjih izobraževalnih in drugih dejavnosti, upoštevajoč načela zelenega in digitalnega prehoda v Družbo 5.0, izvedeni tudi Študentski izzivi: UM (NOO).

V okviru projektnih nalog ŠI:UM (NOO) bodo študenti visokošolskih strokovnih študijskih programov I. stopnje (VS) Univerze v Mariboru v interdisciplinarnih skupinah ob usmerjanju s strani pedagoškega in delovnega mentorja proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive (ne)gospodarskega sektorja v lokalnem okolju.

Študenti bodo pridobivali dodatna znanja, kompetence in praktične izkušnje že med izobraževanjem in si s tem povečali možnosti za lažji prehod s področja študija na trg dela. V posamezno projektno nalogo ŠI:UM (NOO) bodo vključeni študenti različnih visokošolskih strokovnih študijskih programov I. stopnje Univerze v Mariboru, kar bo prispevalo k interdisciplinarnosti ter mreženju študentov različnih disciplin in strok.

ŠI:UM (NOO) 2024

Laboratorij za zelene finance (NOO)

InštitutNaročnikProjektVodjaSodelavciLeto
Inštitut za mednarodne ekonomsko-poslovne študijeNačrt za okrevanje in odpornostLaboratorij za zelene finance (NOO)doc. dr. Dejan Romih, viš. pred. mag. Sabina Taškar Beloglavecprof. dr. Žan Jan Oplotnik, Nik Berčnik, Ožbe Drašler, Mia Filipič, Anamari Klemenčič, Špela Peršak, Nejc Podkoritnik, Jure Špital, Evita Valand01.03.2024 - 31.05.2024

ŠI:UM (NOO) 2023

Laboratorij za zeleno ekonomijo (NOO)

InštitutNaročnikProjektVodjaSodelavciLeto
Inštitut za mednarodne ekonomsko-poslovne študije, Inštitut za gospodarsko pravoNačrt za okrevanje in odpornostLaboratorij za zeleno ekonomijo (NOO)doc. dr. Dejan Romih, izr. prof. dr. Andreja Primecprof. dr. Žan Jan Oplotnik, Nik Berčnik, Nejc Buzeti, Mia Filipič, Rene Mohar, Jakob Polegek, Jure Špital, Alen Višnar, Petra Zelič01.04.2023 - 30.06.2023