Predstavitev Službe za raziskovalno dejavnost IN SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM

Kontakt

Prodekan za raziskovalno dejavnostE-poštni naslov
prof. dr. Borut Milfelnerraziskovanje.epf@um.si

 
Sodelavci v Službi za raziskovalno dejavnost in sodelovanje z gospodarstvom so zadolženi za izvajanje podpornih nalog v okviru znanstveno raziskovalnega dela, sodelovanja z gospodarstvom in promocijskih aktivnosti. V oddelku zagotavljamo administrativno-strokovno podporo raziskovalcem pri prijavljanju raziskovalnih projektov in oblikovanju različnih poročil. Navezujemo stike s sorodnimi inštitucijami na področju raziskovalne dejavnosti in vseživljenjskega učenja, izdelujemo poročila in analize o raziskovalnem delu in redno informiramo raziskovalce o novih razpisih na tem področju. 

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti visokošolski učitelji in sodelavci delajo na raziskovalnem področju v okviru raziskovalnih programov in projektov: raziskovalni projekti, temeljni projekti, aplikativni projekti in podoktorski projekti, CRP-i in drugi, ki jih financira proračun Republike Slovenije, ali pa se raziskovalci povezujejo z raziskovalci iz tujine v okviru mednarodnih projektov. 
Povezujemo se tudi z gospodarstvom, tako raziskovalci delajo na projektih, ki jih naročajo gospodarski subjekti.

Svetovanje

Visokošolski učitelji, ki so hkrati vrhunski strokovnjaki, na Ekonomsko-poslovni fakulteti opravljajo svetovalno dejavnost na področjih:

 • e-poslovanja
 • managementa informatike
 • ekonomske diagnoze in prognoze
 • mednarodne ekonomsko-poslovne študije
 • poslovne inteligence
 • gospodarskega prava
 • marketinga
 • poslovnega (tujega) jezika
 • operacijskih raziskav
 • podjetništva in managementa malih podjetij
 • projektnega marketinga
 • računovodstva, revizije in davščine
 • upravljanja podjetij in strateškega marketinga
 • tehnologija in podjetniško varstvo okolja
 • turizma in poslovne logistike

Svoje svetovalno delo izvajajo v okviru inštitutov. Svetovalno delo se odvija v podjetjih, ki so najpogostejši naročniki teh storitev. Na ta način se vzpostavi tudi povezava med teorijo in prakso, saj se pri svetovalnem delu rešujejo konkretni problemi v podjetjih.

Člani službe