Komisija za etičnost raziskovanja

Ključne vrednote UM EPF poudarjajo osebno in družbeno odgovornost, enakopravnost, demokratičnost, verodostojnost in etičnost delovanja. Komisija za etičnost raziskovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru je posvetovalno telo Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve Ekonomsko-poslovne fakultete, ki spodbuja in vzpostavlja pogoje za etično odgovorno raziskovanje visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev, raziskovalcev in študentov vseh stopenj študija na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

 

Komisija obravnava raziskave, raziskovalne naloge in projekte (v nadaljevanju raziskave) visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev, raziskovalcev in študentov vseh stopenj študija na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in se ukvarja z etično presojo raziskav, raziskovalnih nalog in projektov visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev, raziskovalcev in študentov vseh stopenj študija, ki vključujejo delo z ljudmi z uporabo raziskovalnih metod ekonomskih in poslovnih znanosti ter z njimi povezanimi družboslovnimi, humanističnimi znanostmi ter z neinvazivnimi psihofiziološkimi ali nevrofiziološkimi instrumenti in metodami na način, ki zahteva etično presojo.


Člani komisije: 

·        prof. dr. Mojca Duh (predsednica komisije),

·        prof. dr. Vojko Potočan (namestnik predsednice komisije), 

·        prof. dr. Damijan Mumel, 

·        izr. prof. dr. Peter Podgorelec

·        Tisa Lija Šober, študentka

Pravilnik

Obrazci