Poslanstvo in vizija

Poslanstvo EPF

EPF s povezovanjem raziskovanja in izobraževanja na področju ekonomskih in poslovnih ved prispeva k celostnemu razvoju posameznikov in se vključuje v razvoj gospodarstva in družbene skupnosti v nacionalnem in širšem evropskem okolju.

Vizija EPF

EPF bo odlična, na nacionalni in širši evropski ravni priznana, v globalni svet vpeta, raziskovalno usmerjena ekonomsko-poslovna šola.

Strateške usmeritve EPF

 • Nenehno izboljševanje kakovosti raziskovalne in izobraževalne aktivnosti.
 • Nenehno spodbujanje vsestranskega razvoja zaposlenih.
 • Trajno sodelovanje z gospodarsko prakso.
 • Nenehno izboljševanje in razvijanje dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov ter programov vseživljenjskega izobraževanja na področju ekonomskih in poslovnih ved.
 • Krepitev internacionalizacije na vseh področjih delovanja.
 • Spodbujanje družbeno odgovornega ravnanja in delovanja po načelih stroke, moralno in etično.
 • Zagotavljanje interdisciplinarnega znanja in posredovanje vrednot trajnostnega razvoja.

Ključne vrednote EPF

 • akademska svoboda,
 • znanje,
 • sodelovanje,
 • osebna in družbena odgovornost,
 • enakopravnost in demokratičnost,
 • verodostojnost in etičnost delovanja,
 • dialog in medosebno spoštovanje,
 • inovativnost,
 • kritično razmišljanje,
 • podjetnost.

Slogan

Začetek uspešne kariere!

Pridi po prava znanja – ustvari kariero!