Razvojni mejniki fakultete

2. julija 1959 je bila ustanovljena Višja komercialna šola v Mariboru. S tem je bil položen temeljni kamen današnje Ekonomsko-poslovne fakultete in Univerze v Mariboru. Namen njene ustanovitve je bil zapolniti vrzel med srednješolsko in visokošolsko ekonomsko izobrazbo.

Leta 1963 se je Višja komercialna šola preimenovala v Višjo ekonomsko-komercialno šolo s kratico VEKŠ, po kateri je bila šola znana po vsej Sloveniji. Razvoj VEKŠ je pomenil kakovostno rast in notranje zorenje šole. Leta 1969 je postala VEKŠ prva in nekaj let tudi edina visoka šola v Mariboru.

Dobra kadrovska struktura in kakovostno delo učiteljev sta leta 1971 omogočila začetek izvajanja podiplomskega študija. Leta 1976 je VEKŠ promovirala prvega doktorja znanosti, ki je bil hkrati prvi doktor mariborske univerze.

Svoj formalni razvojni višek je VEKŠ dosegla leta 1989, ko je bila razglašena za Ekonomsko-poslovno fakulteto (EPF). Od takrat do danes je fakulteta intenzivno razvijala svoje dodiplomske in podiplomske programe in se internacionalizirala.

 

 

Dekani skozi čas

dr. Tine LAH - direktor od 1. 9. 1959 do 30. 6. 1962
dr. Rudi CRNKOVIČ - direktor od 1. 7. 1962 do 31. 8. 1963
dr. Tine LAH - direktor od 1. 9. 1963 do 4. 11. 1965
dr. Rudi CRNKOVIČ - direktor od 5. 11. 1965 do 30. 10. 1967
dr. Danilo POŽAR - direktor od 1. 11. 1967 do 30. 6. 1969 in od 1. 7. 1969 do 30. 6. 1971
dr. Tine LAH - direktor od 1. 7. 1971 do 31. 8. 1973
dr. Dušan BOBEK - dekan od 1. 9. 1973 do 12. 2. 1976
dr. Danilo POŽAR - dekan od 13. 2. 1976 do 3. 10. 1977
dr. Dušan BOBEK - dekan od 4. 10. 1977 do 31. 8. 1979
dr. Dušan RADONJIČ - dekan od 1. 10. 1979 do 22. 11. 1979
dr. Dane MELAVC - dekan od 23. 11. 1979 do 31. 8. 1981 in od 1. 9. 1981 do 31. 8. 1983
dr. Leo GUSEL - dekan od 1. 9. 1983 do 31. 8. 1985 in od 1. 9. 1985 do 31. 8. 1987
dr. Dušan RADONJIČ - dekan od 1. 9. 1987 do 31. 8. 1989
dr. Matjaž MULEJ - dekan od 1. 9. 1989 do 30. 9. 1989
dr. Dušan RADONJIČ - dekan od 1. 10. 1989 do 31. 8. 1991 in od 1. 9. 1991 do 31. 8. 1993
dr. Leo GUSEL - dekan od 1. 9. 1993 do 31. 8. 1999 in od 1. 9. 1999 do 23. 9. 2001
dr. Dušan ZBAŠNIK - v. d. dekana od 24. 9. 2001 do 31. 12. 2002
dr. Rasto OVIN - dekan od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2006
dr. Samo BOBEK - dekan od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2014
dr. Klavdij LOGOŽAR – dekan od 1. 1. 2015 do 9. 10. 2015
dr. Davorin Kračun - v. d. dekana od 10. 10. 2015 do 9. 10. 2016
dr. Lidija Hauptman - v. d. dekana od 10. 10. 2016 do 11. 6. 2017
dr. Lidija Hauptman - dekanica od 12. 6. 2017 do 11. 6. 2021
dr. Polona Tominc - v. d. dekana od 12. 6. 2021 do 17. 5. 2022
dr. Polona Tominc - dekanica od 18. 5. 2022 do 17. 5. 2026