Predstavitev knjige: Politična ekonomija družbeno odgovorne družbe

Kategorija: Družbena odgovornost

Od: 14 marec 2019 ob 15:00

Do: 14 marec 2019 ob 16:30

P.2.7, Razlagova 14

Ekonomsko-poslovna fakulteta in družbena odgovornost 2019:

Reportaža o predstavitvi knjige

Politična ekonomija družbeno odgovorne družbe

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti smo v četrtek, 14. marca 2019 od 15:00–16:30 ure v predavalnici P2.7 gostili predstavitev prve monografije na svetu o tem, kaj je družbeno odgovorna družba, ne le korporacija, z naslovom Politična ekonomija družbeno odgovorne družbe. Na dogodku so sodelovali visokošolski učitelji Ekonomsko-poslovne fakultete Miroslav Rebernik, Simona Šarotar Žižek in Tjaša Štrukelj, avtorja in urednika Matjaž Mulej in Viljem Merhar ter nadaljnji avtorji Tadej Slapnik, Katja Rašič in Borut Ambrožič, Dušan Hedl za založbo Kulturni center Maribor, Iva Žižek učenka solo petja na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor in njena profesorica Zvezdana Pleško Aleksin.

Avtorji v monografiji ugotavljajo, da je ob globalni družbeno ekonomski krizi, ki je izbruhnila l. 2008, človeštvo po svojih najvišjih organih objavilo, da je nujno aktivirati  družbeno odgovornost kot pot iz krize. V svetovalni standard ISO 26.000 je v sedmih vsebinah povzelo vse življenjske prakse in bistvo izrazilo s tremi postavkami:

(1) Odgovornost vsakogar za vplive na ljudi in naravo,

(2) Soodvisnost,

(3) Celovit pristop.

Podpira jih sedem načel, ki so potrebne lastnosti ljudi in organizacij.

Sprašujejo se kaj pa celotna družba? Kaj pa (temeljna) ekonomska teorija? Vedno namreč gre za odnose med ljudmi in družbenimi subjekti (predvsem ali vsaj vključno z gospodarskimi). Družbena odgovornost (pač) vedno in povsod preprečuje veliko težav in stroškov.

Največ literature o družbeni odgovornosti se ukvarja z organizacijami, ne z družbo. Politično ekonomijo pa izriva ekonomika, četudi sta obe potrebni. Pregled domače in svetovne literature in spoznanja o dani praksi so pokazala, da niti Slovenija niti ostali svet še nimata politične ekonomije družbeno odgovorne družbe. Prvi korak v tej smeri je ta knjiga. Ima teoretični in aplikativni del.

V teoretičnem delu – po opredelitvi razlogov za knjigo (Matjaž Mulej, Viljem Merhar, Viktor Žakelj) – najprej edini slovenski zaslužni profesor politične ekonomije Viljem Merhar povzame osnove politične ekonomije in njenega razvoja kot alternative neoliberalni praksi, ki danes uničuje človeštvo. Matjaž Mulej dodaja pregled kategorij politične ekonomije, ustreznih tudi za družbeno odgovorno družbo. Viktor Žakelj potem dokazuje, da bosta gospodarjenje v njej povezovala trg in indikativno družbeno ekonomsko planiranje, pri čemer bodo izbrane družbenoekonomske organizacije imele  pomembno vlogo. Nato Mira Zore konkretizira družbeno odgovornost podjetij, da je vidna razlika med njo in družbeno odgovorno družbo. Ker se mora vse to šele uveljaviti, v zadnjem, petem, poglavju Matjaž Mulej obravnava družbeno odgovornost kot netehnološki invencijsko-inovacijsko-difuzijski proces.

Monografija se nadaljuje s petimi prilogami o uveljavljanju družbeno odgovorne družbe v praksi. Najprej Anita Hrast opiše, kako se Evropska unija usmerja glede družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, ki je tako bistvena sestavina družbene odgovornosti, da se pogosto izpostavlja samostojno. EU med drugim priporoča, da vsaka njena članica sprejme strategijo za uveljavljanje družbene odgovornosti. Slovenija v tem pogledu zamuja. Zato Tadej Slapnik, Anita Hrast in Matjaž Mulej predstavijo osnutek take strategije, katerega je 12. mednarodno posvetovanje Inštituta za razvoj družbene odgovornosti jeseni 2017 predložila Vladi Republike Slovenije. Da bi se družbeno odgovorna družba lahko uveljavila kot družbeno-ekonomska ureditev, morajo gospodarski učinki biti merljivi, a omejevanje na bruto domači proizvod (BDP) tako merjenje otežuje, kar  v svojem prispevku dokazuje Katja Rašič in predlaga tudi dopolnitve. Borut Ambrožič in Matjaž Mulej dodata nekaj drugačnih zamislih in praksah, ki presegajo merila BDP. V Prilogi št. 4 Ludvik Toplak s konkretnim primerom (protislovij privatizacije v Sloveniji) in z zakonodajnim predlogom dokazuje, da lahko ljudje s slabim strokovnim znanjem, v tem primeru pravnim, in politično močjo onemogočijo družbeno odgovorno družbo. Priloga št. 5 Viljema Merharja pa pokaže, kako lahko javni mediji podprejo ali ovirajo razvoj družbeno odgovorne družbe, ko kakšne premisleke ali objavijo ali ne objavijo.

V kratki 6. prilogi Matjaž Mulej dokazuje, da se demokracija v družbeno odgovorni družbi ne sme omejiti le na obstoj več strank in volitve, ampak mora uveljavljati vse že omenjene (tri) osnovne kategorije družbene odgovornosti in to podpreti z uveljavljanjem (sedmih) načel iz ISO 26.000 (ki so: uradna odgovornost (ali pristojnost), preglednost, etičnost, spoštovanje do interesov deležnikov, do vladavine prava, do mednarodnih norm in do človekovih pravic).

Na koncu Viljem Merhar ugotavlja, da sta Nobelovo nagrado za ekonomijo za leto 2018 dobila ekonomista, ki se vrhunsko znanstveno ukvarjata z dvema vidikoma družbene odgovornosti – podnebnimi spremembami in tehnološkim razvojem.

Knjiga je zelo aktualna, ker  predlaga rešitve za zelo žgoče družbenoekonomske probleme našega časa.

Slučajno ali ne, knjiga je izšla ob mednarodnem dnevu OZN človekovih pravic 10. decembru. Družbena odgovornost je z njimi tesno povezana, zlasti družbena odgovornost družbe, in to (tudi) iz ekonomskih razlogov, saj spada odgovornost med temeljne ekonomske odnose, tudi družbeno-ekonomske.

Informacije

KDO? Miroslav Rebernik, Simona Šarotar Žižek, Tjaša Štrukelj, Matjaž Mulej, Viljem Merhar, Tadej Slapnik, Katja Rašič, Borut Ambrožič, Dušan Hedl, Iva Žižek in Zvezdana Pleško Aleksin

KAJ? Predstavitev prve knjige na svetu o družbeno odgovorni družbi: Politična ekonomija družbeno odgovorne družbe

KDAJ? Četrtek, 14. marca 2019, 15:00–16:30

KJE? Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Razlagova ulica 14, predavalnica P2.7

Verjamemo, da smo s spoznanji, predstavljenimi v znanstveni monografiji Politična ekonomija družbeno odgovorne družbe, bližje odgovora kaj je družbeno odgovorna družba, ne le korporacija!

V imenu visokošolskih učiteljev in sodelavcev Ekonomsko-poslovne fakultete reportažo pripravila
prof. ddr. Matjaž Mulej in doc. dr. Tjaša Štrukelj

 

Nazaj na dogodke