PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE MANAGEMENT EDUCATION (PRME)

Za Ekonomsko-poslovno fakulteto je sprejetje načel za odgovorno izobraževanje v managementu (Principles of Responsible Management Education - PRME) izjemnega pomena. To ne le poudarja našo zavezanost k integraciji trajnostnih in etičnih vidikov v naše študijske programe in akademsko delovanje, ampak tudi krepi temelje za izobraževanje odgovornih voditeljev.

Z vključevanjem načel PRME v naše pedagoške pristope ne le prenašamo na študente ključna družbeno odgovorna načela, temveč jih tudi opremljamo z nujnimi veščinami in znanji za uspešno poslovno kariero v kompleksnem in hitro spreminjajočem se poslovnem okolju. Te temeljijo na etičnih in trajnostnih načelih.

Integracija PRME v naš izobraževalni program je vitalnega pomena ne le za prenos tradicionalnega poslovnega znanja, temveč tudi za vzgojo nove generacije poslovnih voditeljev, ki so globoko zavezani k spodbujanju pozitivnih družbenih in okoljskih sprememb.

Z zavezo k PRME se usklajujemo z globalnimi cilji, kot so Cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov, kar dodatno utrjuje našo vlogo pri ustvarjanju bolj trajnostnega in pravičnega sveta.

Vključevanje PRME v temeljne vrednote naše fakultete nam omogoča, da igramo ključno vlogo pri razvoju voditeljev, ki so pripravljeni soočiti se z družbenimi izzivi, spodbujati družbeno odgovornost podjetij in aktivno prispevati k pozitivnim spremembam v poslovnem svetu.

 

Inaugural report 2023