Zunanji sodelavci

 

B


dr. Janko Belak, redni profesor

Katedra za strateški management in politiko

dr. Neven Borak, izredni profesor

Katedra za finance

Č


mag. Stanko Čokelc, višji predavatelj

Katedra za računovodstvo in revizijo

H


Aleš Hauc, predavatelj

Katedra za finance

dr. Anton Hauc, redni profesor

Katedra za splošni management in organizacijo

K


dr. Jožica Knez Riedl, redna profesorica

Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja

dr. Majda Kokotec Novak, redna profesorica

Katedra za računovodstvo in revizijo

dr. Franc Koletnik, redni profesor

Katedra za računovodstvo in revizijo

dr. Damjan Krajnc, docent

Katedra za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja

M


ddr. Matjaž Mulej, zaslužni profesor

Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovana

dr. Vojko Musil, redni profesor

Katedra za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja

O


dr. Marjan Odar, docent

Katedra za računovodstvo in revizijo

P


Suzana Pomer, predavateljica

Katedra za računovodstvo in revizijo

R


dr. Mira Rihtarič, docentka

Katedra za politično ekonomijo

S


dr. Vladimir Sruk, zaslužni profesor

Katedra za politično ekonomijo

dr. Marjan Svetličič, redni profesor

Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje

V


dr. Draško Veselinovič, izredni profesor

Katedra za finance

mag. Blanka Vezjak, višja predavateljica

Katedra za računovodstvo in revizijo

Z


dr. Dušan Zbašnik, izredni profesor

Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje