Življenjepis

Izobrazba

 • mag. ekonomskih in poslovnih ved (EPF Maribor)
 • KMU - Diplom HSG (Univerza v St. Gallenu, Švica)
 • doktorica znanosti poslovnih ved

Aktivnosti

 • združenje diplomantov univerze v St. Gallenu, Švica (1998-)
 • uredniški odbor MER Revije za management in razvoj (1999-)
 • IMTA (International Management Teachers Academy) alumni združenje, IECD Bled (2006-)
 • IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (2009-)
 • sourednica zbirke strokovnih monografij Sodobna ekonomija in poslovanje, Slovenija (2011-)
 • Svet zavoda SrCi Inštitut za sistemsko razmišljanje in celostno inoviranje Maribor, Slovenija (2014-).

Raziskovalno področje

 • politika organizacije
 • strateški management
 • kultura podjetja
 • etika podjetja
 • vodenje malega in srednje velikega podjetja
 • družinsko podjetje

Drugo (dodatna izobraževanja)

 • več seminarjev s področja ustvarjalnosti, izboljšanja pedagoškega dela in pisanja raziskav ter računalniškega opismenjevanja

 

Dr. Sc. Tjaša Štrukelj is a senior lecturer for Enterprise Policy, Strategic Management, Enterprise Culture, Enterprise Ethics, Social Responsibility, and SMEs management at the University of Maribor, Faculty of Economics and Business (FEB), Department of Strategic Management and Enterprise Policy, Maribor, Slovenia; tjasa.strukelj@uni-mb.si. Her postgraduate education includes titles Master of Science (of University Maribor, Slovenia) and KMU – Diplom HSG (SME Intensive Study Program of University St. Gallen, Switzerland). She prepared doctoral thesis on the subject Dialectical System of Viewpoints for Innovating of Governance and Management of a Transitional Enterprise and publishes in field of her research (http://www.cobiss.si/). She does also confidential clerk work, advisory work in business praxis, is a coeditor of series of professional monographs Contemporary Business and economics, Slovenia (2011-), a member of IRDO – Institute for Development of Social Responsibility, Slovenia (2009-), head of the project “FEB and social responsibility” responsible for spreading consciousness about social responsibility in FEB (2012-) and a member of the Council of the Institute SrCi Institute of systems thinking and holistic innovating Maribor (2014-).


Nazaj na predstavitev