A


Aleksandra Amon

aleksandra.amon@student.um.si

dr. Lilijana Arih

Tatjana Arnuš

dr. Janez Artenjak

B


Tilen Baloh

tilen.baloh@student.um.si

dr. Majda Bastič

Brigita Bedenik

dr. Janko Belak

dr. Janko Belak, redni profesor

Katedra za strateški management in politiko

Maruša Bevc

marusa.bevc@student.um.si

Ivo Bezjak

Mojca Bezjak

mojca.bezjak1@student.um.si

David Bohar

david.bohar@student.um.si

dr. Neven Borak, izredni profesor

Katedra za finance

Urban Bratina

urban.bratina@student.um.si

Urban Bratina

urban.bratina@student.um.si

Benjamin Bine Bregant

benjaminbine.brega@student.um.si

Jelisava Brezovec

Alen Brkić

alen.brkic@student.um.si

C


Helena Cenc

helena.cenc@student.um.si

Cvetka Cesnik, dipl. fil.

Č


mag. Stanko Čokelc, višji predavatelj

Katedra za računovodstvo in revizijo

Sara Črešnik

sara.cresnik@student.um.si

D


Đ


E


mag. Božo Emeršič, Sekretar, Ministrstvo za finance RS

Datum imenovanja: 12.05.2017

F


G


mag. Vladimir Gabrijan

mag. Drago Gajšt

Dejan Glazer

dejan.glazer@student.um.si

Tadej Gosak, direktor družbe Titus Dekani

Datum imenovanja: 16.06.2017

Ajda Grabnar

ajda.grabnar@student.um.si

H


Ajda Habjanič

ajda.habjanic@student.um.si

Uroš Hakl, predsednik uprave ČZP Večer d.d.

Datum imenovanja: 12.05.2017

Aleš Hauc, predavatelj

Katedra za finance

dr. Anton Hauc

dr. Anton Hauc, redni profesor

Katedra za splošni management in organizacijo

Marija Herzmansky

Lidija Hintereger

Anja Horvat

anja.horvat@student.um.si

Bojan Horvat, direktor Energije plus d.o.o.

Datum imenovanja: 12.05.2017

Nomi Hrast

nomi.hrast@student.um.si

Erna Hribernik

dr. Igor Hustič, predsednik uprave Tovarne olja GEA d.d.

Datum imenovanja: 12.05.2017

I


dr. Štefan Ivanko

J


Darinka Jagodič

Mia Jecelj

mia.jecelj@student.um.si

Martin Jovanović

martin.jovanovic@student.um.si

Marija Jurše

dr. Milan Jurše

Izredni profesor

K


Urška Kamenik, - študentka

urska.kamenik@student.um.si

Jože Kasesnik

dr. Ivan Kavkler

dr. Vladimir Kenda

Roman Kepnik

mag. Anton Zvonko Kink, član uprave Revoz d.d.

Datum imenovanja: 16.06.2017

Rok Klajnšek

rok.klajnsek@student.um.si

Ana Klaučič

mag. Anka Kline

Veronika Kmetec

dr. Jožica Knez Riedl

dr. Jožica Knez Riedl, redna profesorica

Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja

Anže Kokol

anze.kokol@student.um.si

dr. Majda Kokotec Novak, redna profesorica

Katedra za računovodstvo in revizijo

dr. Franc Koletnik

dr. Franc Koletnik, redni profesor

Katedra za računovodstvo in revizijo

dr. Bojana Korošec

Izredna profesorica

Adrijana Kos

adrijana.kos@student.um.si

Marija Kotolenko

Irenija Kozol

Manja Koželj

manja.kozelj@student.um.si

Hinko Krabonja

dr. Damjan Krajnc, docent

Katedra za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja

Lea Kranjc

lea.kranjc@student.um.si

Edvard Krejač, spec.

Mateja Kreže, direktorica OS Maribor, Zavod RS za zaposlovanje

Datum imenovanja: 19.05.2017

mag. Ana Kristan

Katarina Barbara Krnjak

katarinabarbara.krn@student.um.si

L


Jasmina Landeker

jasmina.landeker@student.um.si

Špela Lašič

spela.lasic@student.um.si

mag. Viktor Lednik

Desa Leljak

dr. Gabrijela Leskovar Špacapan

Lojzka Lešnik

Branka Logar

dr. Franc Lorbek

M


Špela Mahorič

spela.mahoric@student.um.si

dr. Avgust Majerič

Marinka Malus

dr. Miklavž Mastinšek

Redni profesor

Cecilija Matul

cecilija.matul@student.um.si

Špela Klara Mauhler

spela.mauhler@student.um.si

dr. Dane Melavc

Zdenka Melavc

mag. Matjaž Merkan

Datum imenovanja: 12.05.2017

Hinko Mesarec

dr. Ivan Meško

mag. Aleš Mikeln, predsednik uprave Vzajemna d.d.

Datum imenovanja: 12.05.2017

Gregor Miklavčič

gregor.miklavcic@student.um.si

mag. Rudi Milfelner

Špela Mlakar, - študentka

spela.malakar@student.um.si

dr. Dijana Močnik

dijana.mocnik@um.si

ddr. Matjaž Mulej

ddr. Matjaž Mulej, zaslužni profesor

Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovana

Matej Matic Murenc

matejmatic.murenc@student.um.si

dr. Vojko Musil

dr. Vojko Musil, redni profesor

Katedra za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja

N


O


dr. Henrik Oblak

Tim Očko

tim.ocko@student.um.si

dr. Marjan Odar, docent

Katedra za računovodstvo in revizijo

dr. Anton Ogorelc

Janja Orovič

janja.orovic@student.um.si

Sonja Orthaber

Anže Osterveršnik Črešnar

anze.osterversnik@student.um.si

dr. Rasto Ovin

P


Bruno Paliaga

Jure Pandel

jure.pandel@student.um.si

dr. Zdenka Pašić

dr. Franc Pauko

Anemari Pediček

anemari.pedicek@student.um.si

mag. Alan Perc, direktor Energetike Maribor d.o.o.

Datum imenovanja: 12.05.2017

mag. Miroslav Petrič

Vera Pihler

Vera Pleteršek

mag. Andrej Plos, predsednik uprave Sparkasse d.d.

Datum imenovanja: 12.05.2017

mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice

Datum imenovanja: 12.05.2017

Suzana Pomer, predavateljica

Katedra za računovodstvo in revizijo

Jožica Potokar

Matej Potokar, član uprave Cosylab

Datum imenovanja: 12.05.2017

dr. Boris Pregrad

Dino Prepelič

dino.prepelic@student.um.si

mag. phil. Nada Puklavec, R Avstrija

Boris Pukšič

boris.puksic@student.um.si

R


dr. Dušan Radonjič

dr. Leon Repovž

dr. Mira Rihtarič

dr. Mira Rihtarič, docentka

Katedra za politično ekonomijo

Denis Rogan

denis.rogan@student.um.si

Dragica Rošer

S


Jan Sedlanič

jan.sedlanic@student.um.si

Maša Selinšek

masa.selinsek@student.um.si

mag. Majda Senčar

Luka Simonič

luka.simonic@student.um.si

Nuša Sluga

nusa.sluga@student.um.si

dr. Boris Snoj

dr. Vladimir Sruk, zaslužni profesor

Katedra za politično ekonomijo

dr. Vladimir Sruk

dr. Sebastjan Strašek

Redni profesor

dr. Marjan Svetličič, redni profesor

Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje

Š


Luka Ščančar

luka.scancar@student.um.si

Maja Šega

maja.sega1@student.um.si

dr. Majda Škerbic

Špela Šlamberger

spela.slamberger@student.um.si

Anica Špendl

T


Marijana Tiršek

mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada

Datum imenovanja: 12.05.2017

Mira Trstenjak

Bronislava Turičnik

U


V


Vida Vadnjal

Renata Vampl

Terezija Vdovič

mag. Jure Verhovnik, prokurist Verus d.o.o., vodja inkubatorja v Tovarni podjemov

Datum imenovanja: 16.06.2017

dr. Draško Veselinovič, izredni profesor

Katedra za finance

mag. Blanka Vezjak, višja predavateljica

Katedra za računovodstvo in revizijo

Ksenija Vidovič

ksenija.vidovic@student.um.si

Ana Vilar

ana.vilar@student.um.si

Julija Visočnik

julija.visocnik@student.um.si

Betka Vodišek

betka.vodisek@student.um.si

Eva Vojsk

eva.vojsk@student.um.si

Nike Vrecl

nike.vrecl@student.um.si

Stanislava Vrtin

Z


Staša Zabukošek

stasa.zabukosek@student.um.si

Klemen Zapečnik

klemen.zapecnik@student.um.si

dr. Dušan Zbašnik, izredni profesor

Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje

dr. Dušan Zbašnik

mag. Dušan Zorko, direktor družbe 2TDK

Datum imenovanja: 16.06.2017

Ž


Katarina Žerdin

katarina.zerdin@student.um.si

mag. Marjeta Židanik

Olga Žmavc

Niko Žmavcar

niko.zmavcar@student.um.si