Vodstvo fakultete

Dekanica fakultete

Prodekanica za izobraževalno dejavnost

Prodekanica za raziskovalno dejavnost

Prodekan za mednarodno sodelovanje

Prodekanja za študentska vprašanja

Nomi Hrast

nomi.hrast@student.um.si

Tajnik fakultete

Poslovni sekretar