Vodstvo fakultete

Dekanica fakultete

Prodekanica za izobraževalno dejavnost

Prodekan za raziskovalno dejavnost

Prodekan za mednarodno sodelovanje

Prodekan za sodelovanje z okoljem in za razvojne projekte

Prodekanica za študentska vprašanja

Pina Slaček

pina.slacek@student.um.si

Vodja enostavnejšega področja/enote