Vodstvo fakultete

V.d. dekana fakultete

V. d. prodekana za izobraževalno dejavnost

Prodekanica za raziskovalno dejavnost

V. d. prodekan za mednarodno sodelovanje

Prodekanja za študentska vprašanja

Nomi Hrast

nomi.hrast@student.um.si

Tajnik fakultete

Poslovni sekretar