Strokovni sodelavci

Zalka Božič Letič, posl. sekr.

 

zalka.bozic@um.si

+386 (0)2 22 90 250

Kabinet

Dekanat - 1.3

Delovno mesto

Vodja enostavnejšega
področja/enote II

Zaposlen na fakulteti

Da

Tip osebe

Nepedagoški


Nazaj na seznam