Služba za kadrovske, pravne in splošne zadeve

Kontakt

E-poštni naslov
kadrovska.epf@um.si

Služba za kadrovske, pravne in splošne zadeve je služba, v katerem je 8 zaposlenih, ki opravljajo pravne zadeve (javni razpisi, pogodbe, različne odločbe in sklepi), kadrovske zadeve (postopki v zvezi s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi in prenehanjem le-te, sklepanje pogodb o avtorskem delu in podjemnih pogodb in druge kadrovske zadeve), vodijo habilitacijske postopke, opravljajo upravno-administrativne naloge za potrebe kateder in inštitutov, skrbijo za sprejem in odpremo pošte ter posredujejo najrazličnejše informacije.

Člani službe