Strokovne službe

Delo strokovnih služb je na Ekonomsko-poslovni fakulteti UM organizirano znotraj naslednjih organizacijskih enot:

 • Center za izobraževalno dejavnost

  • Služba za študentske zadeve
  • Služba za študijske zadeve
  • Služba za razvoj, kakovost in podporo študiju

 • Center za pravne in kadrovske zadeve ter gospodarjenje

  • Služba za pravne in kadrovske zadeve
  • Študentski karierni center
  • Služba za gospodarjenje in vzdrževanje.

 • Služba za računovodstvo in finance
 • Služba za raziskovalno dejavnost in sodelovanje z gospodarstvom
 • Center za knjižnično-informacijsko dejavnost

  • Služba za izposojo in posredovanje informacij
  • Čitalnica in kreativni živi laboratorij ter služba za nabavo gradiva
  • Služba za vodenje bibliografij in podporo raziskovalnega dela

 • Služba za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
 • Služba za mednarodno sodelovanje