Strokovne službe

Delo strokovnih služb je na Ekonomsko-poslovni fakulteti UM organizirano znotraj naslednjih organizacijskih enot:

  • Služba za kadrovske, pravne in splošne zadeve
  • Služba za študentske in študijske zadeve
  • Enota za razvoj, kakovost in podporo študija
  • Služba za računovodstvo in finance
  • Služba za raziskovalno dejavnost in sodelovanje z gospodarstvom
  • Služba za mednarodno sodelovanje
  • Knjižnica
  • Služba za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
  • Karierni center

Organigram strokovnih služb