Pedagoški sodelavci

dr. Lidija Hauptman

Akademski naziv Izredna profesorica

lidija.hauptman@um.si

+386 (0)2 22 90 120

Kabinet

K-225

Pogovorne ure

Ponedeljek: 10.30 - 11.30 redni po predhodnem dogovoru
Ponedeljek: 15.00 - 15.45 izredni po predhodnem dogovoru

Izvolitev/habilitacija

Izredna profesorica za področje računovodstva in revizije

Funkcije na fakulteti

Dekanica fakultete

Predsednica Poslovodnega odbora

Predsednica Senata

Predstojnica usmeritve Računovodstvo, revizija in davščine (UN)

Prestojnica instituta za računovodstvo, revizijo in davščine

Funkcije na UM

Članica Senata univerze

Članica Komisije za dodiplomski študij

Zaposlen na fakulteti

Da

Tip osebe

Pedagoški

Šifra raziskovalca

19613


Nazaj na seznam