Pedagoški sodelavci

Predmeti

E-učno okolje Moodle

Nosilec ali sodelavec predmetov na visokošolskem strokovnem študijskem programu:

Nosilec ali sodelavec predmetov na univerzitetnem študijskem programu:

Nosilec ali sodelavec predmetov na magistrskem študijskem programu:

Nosilec ali sodelavec predmetov na doktorskem študijskem programu:


Nazaj na predstavitev