Organigram

Organigram Ekonomsko-poslovne fakultete

EKONOMSKO POSLOVNA FAKLTETA

 • AKADEMSKI ZBOR
 • SENAT

  • Komisija za študijske zadeve
  • Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve
  • Komisija za mednarodno sodelovanje
  • Komisija za ocenjevanje kakovosti

 • DEKAN

  • Prodekanica za izobraževalno dejavnost
  • Prodekan za raziskovalno dejavnost
  • Prodekan za mednarodno sodelovanje
  • Prodekan za sodelovanje z okoljem in za razvojne projekte

 • POSLOVODNI ODBOR
 • ŠTUDENTSKI SVET
Organigram Ekonomsko-poslovne fakultete - dekanat – tajništvo fakultete

EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA DEKANAT – TAJNIŠTVO FAKULTETE

TAJNIK FAKULTETE

 • Center za izobraževalno dejavnost

  • Služba za študentske zadeve
  • Služba za študijske zadeve
  • Služba za razvoj, kakovost in podporo študija

 • Center za pravne in kadrovske zadeve ter gospodarjenje

  • Služba za pravne in kadrovske zadeve
  • Študentski karierni center
  • Služba za gospodarjenje in vzdrževanje

 • Služba za računovodstvo in finance
 • Služba za raziskovalno dejavnost in sodelovanje z gospodarstvom
 • Center za knjižnično-informacijsko dejavnost

  • Služba za izposojo in posredovanje informacij
  • Čitalnica in kreativni živi laboratorij ter služba za nabavo gradiva
  • Služba za vodenje bibliografij in podporo raziskovalnega dela

 • Služba za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
 • Služba za mednarodno sodelovanje
Organigram Ekonomsko-poslovne fakultete - pedagoške, znanstveno raziskovalne in umetniške enote

EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA PEDAGOŠKE, ZNANSTVENO RAZISKOVALNE IN UMETNIŠKE ENOTE

 • PEDAGOŠKE, ZNANSTVENO RAZISKOVALNE IN UMETNIŠKE ENOTE

  • Katedra za ekonomsko politiko
  • Katedra za e-poslovanje
  • Katedra za finance
  • Katedra za gospodarsko pravo
  • Katedra za kvantitativne ekonomske analize
  • Katedra za marketing
  • Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
  • Katedra za splošni management in organizacijo
  • Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
  • Katedra za politično ekonomijo
  • Katedra za računovodstvo in revizijo
  • Katedra za strateški management in politiko podjetja
  • Katedra za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja
  • Katedra za tuje poslovne jezike

 • NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, KI IMAJO PRAVICO NASTOPANJA V PRAVNEM PROMETU

  • Inštitut za e-poslovanje in management informatike
  • Inštitut za ekonomsko diagnozo in prognozo
  • Inštitut za mednarodne ekonomsko-poslovne študije
  • Inštitut za finance in umetno inteligenco
  • Inštitut za gospodarsko pravo
  • Inštitut za jezike in tuje poslovne jezike
  • Inštitut za marketing
  • Inštitut za operacijske raziskave
  • Inštitut za management in organizacijo
  • Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij
  • Inštitut za projektni management
  • Inštitut za računovodstvo, revizijo in davščine
  • Inštitut za upravljanje podjetij in strateški management
  • Inštitut za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja
  • Inštitut za turizem in poslovno logistiko