Člani Študentskega sveta in so sveta EPF

Prodekan za študentska vprašanja

Nomi Hrast
e-mail: nomi.hrast@student.um.si 
Telefon: 02/22 90 260
Pisarna: Razlagova 14, tretje nadstropje (K3.14, K3.15 - desno od S3.3)

Naloge prodekanice za študentska vprašanja so predstavljanje in zastopanje interesov ter pravic študentov fakultete, skrb za »dobre odnose« med študenti in zaposlenimi na fakulteti, sklicevanje in vodenje sej študentskega sveta EPF ter sprotno reševanje nastalih težav povezanih s študenti in študijem. Mandatna doba prodekanice za študentska vprašanja traja 2 leti, v tem času pa se mora udeleževati kolegijev dekana in sej poslovodnega odbora, sodelovati mora s ostalimi prodekani za študentska vprašanja in prorektorico za študentska vprašanja UM.

Člani ŠS EPF v študijskem letu 2019/2020

Člani svetaČlani so sveta
1. letnik

Študijski program: BUN
Lea Kranjc
lea.kranjc@student.um.si

Študijski program: BUN
Ajda Grabnar
ajda.grabnar@student.um.si 

Študijski program: BUN
Pina Slaček
pina.slacek@student.um.si

Študijski program: BUN
Janja Orovič
janja.orovic@student.um.si

Študijski program: BUN
Erik Kramberger
erik.kramberger@student.um.si 
2. letnik

Študijski program: BUN
Nomi Hrast
nomi.hrast@student.um.si

Študijski program: BUN
Luka Simonič
l
uka.simonic@student.um.si 

Študijski program: BUN
Nina Kolar
nina.kolar1@student.um.si

Študijski program: BUN
Luka Kalderon
l
uka.kalderon@student.um.si 
Študijski program: BUN
Manja Koželj
m
anja.kozelj@student.um.si 
3. letnik

Študijski program: BUN
Gregor Rihtarič
gregor.rihtaric@student.um.si 

Študijski program: BVS
Lana Zabčič
lana.zabcic@student.um.si 

Študijski program: BUN
Cecilija Matul
cecilija.matul@student.um.si 

Študijski program: BUN  
Grega Ropič
grega.ropic@student.um.si 

4. letnik, 1. letnik podiplomskega študija

Študijski program: BMAG
Nejc Fir
nejc.fir@student.um.si 

Študijski program: BMAG
Zala Lesjak
zala.lesjak@student.um.si i 

Študijski program: BMAG
Gregor Miklavčič
gregor.miklavcic@student.um.si  

Študijski program: BMAG
Jure Fras
jure.fras@student.um.si  
 
5. letnik, 2. letnik podiplomskega študija

Študijski program: BMAG
Urban Bratina
urban.bratina@student.um.si 

 

Študijski program: BMAG
Boris Pukšič
boris.puksic@student.um.si 

 

Absolventi

 

Študijski program: ABS
David Bohar
david.bohar@student.um.si