Člani Študentskega sveta in so sveta EPF

Prodekan za študentska vprašanja

Nomi Hrast
e-mail: nomi.hrast@student.um.si 
Telefon: 02/22 90 260
Pisarna: Razlagova 14, tretje nadstropje (K3.14, K3.15 - desno od S3.3)

Naloge prodekanice za študentska vprašanja so predstavljanje in zastopanje interesov ter pravic študentov fakultete, skrb za »dobre odnose« med študenti in zaposlenimi na fakulteti, sklicevanje in vodenje sej študentskega sveta EPF ter sprotno reševanje nastalih težav povezanih s študenti in študijem. Mandatna doba prodekanice za študentska vprašanja traja 2 leti, v tem času pa se mora udeleževati kolegijev dekana in sej poslovodnega odbora, sodelovati mora s ostalimi prodekani za študentska vprašanja in prorektorico za študentska vprašanja UM.

Člani ŠS EPF v študijskem letu 2020/2021

Člani svetaČlani so sveta
1. letnik

Študijski program: UN
Manja Pauko
manja.pauko@student.um.si

Študijski program: UN
Tine Merhar
tine.merhar@student.um.si 

Študijski program: VS
Žan Hafner
zan.hafner@student.um.si

Študijski program: UN
Klara Krumpak
klara.krumpak@student.um.si

Študijski program: UN
Aljaž Zelenik
aljaz.zelenik@student.um.si 
2. letnik

Študijski program: UN
Janja Orovič
janja.orovic@student.um.si

Študijski program: UN
Pina Slaček
pina.slacek@student.um.si 

Študijski program: UN
Kevin Korošec
kevin.korosec@student.um.si

Študijski program: UN
Lea Kranjc
lea.kranjc@student.um.si 
Študijski program: UN
Taja Grifič Žvikart
taja.grific@student.um.si 
3. letnik

Študijski program: UN
Ajda Lipnik
ajda.lipnik@student.um.si 

Študijski program: UN
Luka Kalderon
luka.kalderon@student.um.si 

Študijski program: UN
Sara Vrečko
sara.vrecko@student.um.si 

Študijski program: UN  
Luka Simonič
luka.simonic@student.um.si 

Študijski program: UN  
Patrik Senekovič
patrik.senekovic@student.um.si 
4. letnik, 1. letnik podiplomskega študija

Študijski program: MAG
Jan Sedlanič
jan.sedlanic@student.um.si 

Študijski program: MAG
David Bohar
david.bohar@student.um.si

Študijski program: MAG
Gregor Rihtarič
gregor.rihtaric@student.um.si  

Študijski program: MAG
Lara Cafuta
lara.cafuta@student.um.si  
Študijski program: MAG
Klemen Zapečnik
klemen.zapecnik@student.um.si  
 
5. letnik, 2. letnik podiplomskega študija
Študijski program: MAG
Nejc Fir
nejc.fir@student.um.si

 

 

Študijski program: MAG
Mojca Bezjak
mojca.bezjak1@student.um.si

Študijski program: MAG
Maša Selinšek
masa.selinsek@student.um.si 

Študijski program: MAG
Jure Fras
jure.fras@student.um.si  
Absolventi

 

Študijski program: ABS
Cecilija Matul
cecilija.matul@student.um.si

Študijski program: ABS
Lana Žabčič
lana.zabcic@student.um.si
Študijski program: ABS
Boris Pukšič
boris.puksic@student.um.si
Študijski program: ABS
Urban Bratina
urban.bratina@student.um.si