Nagrade in priznanja UM Ekonomsko-poslovne fakultete

Pravilnik ureja podelitev priznanj in nagrad Univerze v Mariboru Ekonomsko-poslovne fakultete zaposlenim na UM EPF, študentom UM EPF in zunanjim organizacijam ali posameznikom kot priznanja za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstveno-raziskovalnem, izobraževalnem, strokovnem, umetniškem, humanitarnem in drugem delu, ki pomembno prispevajo k razvoju in ugledu UM EPF. Priznanja in nagrade se podeljujejo enkrat letno in sicer na dogodku »Dan Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru«.

Leto 2022

Priznanje UM EPF za življenjsko delo

  • zaslužni profesor ddr. Matjaž Mulej


Priznanje UM EPF za izjemne rezultate na znanstveno-raziskovalnem področju

  • prof. dr. Silvo Dajčman


Priznanje UM EPF raziskovalcu za prodorne rezultate na začetku kariere

  • doc. dr. Maja Rožman


Priznanje UM EPF za izjemne rezultate pri pedagoškem delu in pri razvoju kakovosti pedagoškega dela

  • prof. dr. Karin Širec


Priznanje UM EPF za sodelovanje s poslovnim okoljem

  • prof. dr. Gregor Radonjič,
  • izr. prof. dr. Matjaž Denac


Priznanje UM EPF za strokovno delo

  • Suzana Pliberšek, dipl. ekon. (UN)


Svečana listina UM EPF

  • mag. Andrej Plos


Nagrada UM EPF za izjemne dosežke študenta

  • Tine Merhar, dipl. ekon. (UN)


Dekanova nagrada za študentko leta UM EPF

  • Nomi Hrast, dipl. ekon. (UN)