Mednarodni svetovalni odbor Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru

International Advisory Board of Faculty of Economics and Business, University of Maribor

 

Mednarodni svetovalni odbor, sestavljen iz priznanih dekanov/managerjev poslovnih šol in inštitutov, svetuje pri vodenju poslovne šole, pri strateških odločitvah za zagotavljanje globalne relevantnosti, vzdrževanje standardov kakovosti, spodbujanje sodelovanja in spodbujanje raznolikosti ter trajnostnega delovanja.

Mednarodni svetovalni odbor UM Ekonomsko-poslovne fakultete (UM EPF) deluje kot avtonomno in globalno raznoliko svetovalno telo strokovnjakov z vodstvenimi izkušnjami v vplivnih mednarodnih visokošolskih institucijah in organizacijah. Deluje kot svetovalno telo, ki nudi nasvet in pomoč vodstvu UM EPF pri oblikovanju strateških odločitev z namenom spodbujanja večje vpetosti v okolje in družbo, inovacij ter vpliva šole. Sestava odbora odraža raznolikost globalno dejavnih poslovnih šol, pri čemer so člani dobro seznanjeni s specifičnimi strateškimi izzivi, s katerimi se sooča poslovna šola, zvesta svoji strategiji in globalnim ambicijam. Odbor, ki ga sestavlja 5 članov, namenoma predstavlja regionalno raznolikost in zajema izkušnje iz primerljivih in ambicioznih šol, združenih v prizadevanjih za mednarodne akreditacije.

Svetovalni odbor obravnava globalne poslovne in akademske trendih ter obravnava njihove specifične vidike, kot so: globalna perspektiva, razumevanje medkulturnih razlik, mednarodno sodelovanje, primerjalna analiza in najboljše prakse, globalne možnosti mreženja, internacionalizacija kurikuluma in zagotavljanje visokih akademskih standardov kakovosti.

Člani z mednarodno perspektivo prinašajo globalni vidik v svetovalni odbor. Zagotavljajo vpogled v mednarodne poslovne trende, kulturne odtenke ter razvijajo regionalno in globalno raven izobraževanja na področju ekonomskih in poslovnih ved. Raznolikost članov svetovalnega odbora, ki zastopajo različne regije, prispeva k boljšemu razumevanju medkulturnih vprašanj v poslovnem in izobraževalnem okolju, kar je še posebej dragoceno v času naraščajočih povezav poslovanja preko meja.

Svetovalni odbor lajša mednarodna sodelovanja in partnerstva med njihovimi institucijami in poslovno šolo, s programi izmenjave študentov, skupnimi raziskovalnimi pobudami ali sodelovalnimi dogodki. Člani svetovalnega odbora delijo najboljše prakse iz lastnih institucij in organizacij, s čimer ponujajo priložnosti za primerjavo in sprejemanje učinkovitih strategij ter ohranjanje konkurenčnosti v globalnem izobraževalnem okolju.

S pomočjo mednarodne mreže članov svetovalnega odbora poslovna šola izboljšuje globalne možnosti mreženja. Člani svetovalnega odbora prispevajo k internacionalizaciji kurikuluma poslovne šole. Zagotavljajo usmeritve pri vključevanju globalnih perspektiv v vsebine predavanj, s čimer poskrbijo, da so študentje dobro pripravljeni na izzive globalnega poslovnega okolja.

Prisotnost mednarodnega svetovalnega odbora dodatno krepi verodostojnost in prispeva k zagotavljanju visokih akademskih standardov in relevantnosti poslovne šole v mednarodnem kontekstu.