Katedra za splošni management in organizacijo

Katedra za splošni management in organizacijo Ekonomsko-poslovne fakultete vključuje vse ključne discipline znanstvenega področja managementa in organizacije. Poslanstvo katedre je prispevati k razvoju znanosti in stroke na področju organizacije in managementa. Sodelavci katedre si prizadevajo oblikovati najnovejša spoznanja  na področju organizacije in managementa, ta spoznanja uveljaviti, jih prenašati študentom in gospodarskim kot tudi drugim organizacijam. Hkrati pa sodelavci izvajajo znanstveno-raziskovalno in svetovalno dejavnost na področjih organizacije, splošnega managementa, projektnega managementa, kadrovskega managementa, managementa kakovosti. Katedra za splošni management in organizacijo se na temelju dosežkov znanstveno raziskovalne in strokovne dejavnosti povezuje na eni strani z drugimi poslovno organizacijskimi in ekonomskimi vedami na drugi strani pa z gospodarsko prakso.

Člani katedre

Tajnica katedre