Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja

Na Katedri za podjetništvo in ekonomiko poslovanja razvijamo znanstveno disciplino podjetništvo. Pod našim okriljem delujejo študijske usmeritve: Podjetništvo VS, Podjetništvo UN in Podjetništvo in inoviranje MAG. Smo tudi nosilci podjetniških vsebin na doktorskem študijskem programu.

Vsi sodelavci katedre smo vključeni v raziskovalno delo v okviru Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij, kjer izvajamo številne raziskovalne projekte. Menimo namreč, da lahko študentje pridobijo vrhunsko podjetniško znanje in veščine le, če prepletamo teoretična znanja z implikacijo v poslovni praksi. Zato aktivno sodelujemo z univerzitetnim inkubatorjem Tovarna podjemov, Iniciativo Start:up Slovenija, programom Startup Maribor, mednarodno podjetniško konferenco PODIM ter različnimi domačimi in tujimi inštitucijami za podporo podjetništva.

Verjamemo namreč, da lahko študentom posredujemo vrhunsko znanje samo tako, da ob pedagoškem delu tudi kakovostno raziskujemo, smo vpeti v mednarodni prostor in aktivno delujemo v družbeni in podjetniški praksi.

Več o aktivnostih za študente lahko preberete na spletni strani www.podjeten.si

 

Člani katedre

Tajnica katedre