Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje

Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje (KMEP) je ena izmed štirinajstih kateder, ki delujejo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Trenutno šteje osem članov, ki se izobraževalno in raziskovalno ukvarjamo z mednarodno menjavo, mednarodnimi financami, poslovno logistiko in turizmom. V zadnjih letih je KMEP organizirala nekaj odmevnejših dogodkov, kot sta e-tečaj Ekonomika Kitajske in seminar o gospodarski diplomaciji, ki se ju je udeležilo veliko do- in podiplomskih študentov. Člani KMEP se zavedamo, da je pridobivanje novega znanja in izkušenj v sodobnem poslovnem svetu zelo pomembno, zato posvečamo vse več pozornosti organiziranju vabljenih predavanj, strokovnih ekskurzij in drugega. Nastajajoči študentski klub KMEP in socialna omrežja (Facebook, Twitter, LinkedIn...), katerih del je tudi naša katedra, pa kažejo našo zavezanost k mreženju in uporabi sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Člani katedre

Tajnica katedre