Katedra za e-poslovanje

Sodelavci katedre izvajajo znanstveno-raziskovalno in svetovalno dejavnost na področjih  poslovnih informacijskih sistemov (uvajanje ERP rešitev), informacijske prenove poslovnih procesov, informacijskih sistemih za managerje, strateškem načrtovanju informacijskega razvoja celotnega podjetja in posameznih projektov oz. na področju managementa informatike v najširšem pomenu. Katedra za elektronsko poslovanje se na temelju dosežkov znanstveno raziskovalne in strokovne dejavnosti povezuje na eni strani z drugimi poslovno organizacijskimi in ekonomskimi vedami na drugi strani pa z gospodarsko prakso.

Katedra za e-poslovanje svojim diplomantom omogoča pridobitev  certifikata Microsoft Office Specialist (MOS). Certifikat MOS izdaja podjetje Microsoft in velja po vsem svetu. Certifikat diplomantu pomaga do zaposlitve, saj ga nekateri delodajalci navajajo kot pogoj pri razpisih delovnih mest.

Poleg zgoraj navedenega certifikata pa diplomanti lahko pridobijo tudi certifikat "Poznavanje Microsoft Dynamics NAV", ki ga izdaja podjetje Microsoft  Slovenija. Poleg tega imajo študentje usmeritve možnost opravljati certifikat za MS Dynamics NAV, ki velja po vsem svetu kot dokazilo poznavanja Microsoftovih poslovnih rešitev ter obvladovanje njihovega uvajanja.

Spletna stran katedre

Člani katedre

Tajnica katedre