Katedre

V okviru Ekonomske-poslovne fakultete Maribor deluje 14 kateder znotraj katerih se visokošolski učitelji, sodelavci in študentje ukvarjajo s pedagoško, raziskovalno in strokovno dejavnostjo:

 • Katedra za ekonomsko politiko
 • Katedra za e-poslovanje
 • Katedra za finance
 • Katedra za gospodarsko pravo
 • Katedra za kvantitativne ekonomske analize
 • Katedra za marketing
 • Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje
 • Katedra za splošni management in organizacijo
 • Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja
 • Katedra za politično ekonomijo
 • Katedra za računovodstvo in revizijo
 • Katedra za strateški management in politiko podjetja
 • Katedra za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja
 • Katedra za tuje poslovne jezike