Inštitut za turizem in poslovno logistiko

Raziskovalna področja:

 • Trajnostni razvoj turizma: izdelava strateških razvojnih načrtov za destinacije,
 • Destinacijski management – določitev optimalnih razvojnih konceptov za vsako destinacijo,
 • Razvoj trendnih turističnih produktov za destinacije,
 • Razvoj kulturnoturistične ponudbe v destinaciji,
 • Razvoj produktov aktivnega dopusta (z vključeno rekreacijo, npr. s kolesom, pohodom ipd.),
 • Določanje USP za destinacijo,
 • Trajnostno poslovanje podjetij v turizmu: izdelava okolju prijaznih razvojnih načrtov
 • Eko turizem: svetovanje podjetjem in certificiranje za znak EU za okolje (eko marjetico),
 • Wellness s poudarkom na vinu in kulinariki,
 • Marketing v turizmu – določanje USP za vaše turistično podjetje.
 • Ravnanje s kadri v turizmu,
 • Ugotavljanje in zniževanje logističnih stroškov,
 • Optimiranje notranjega transporta in skladiščnega poslovanja,
 • Upravljanje z zalogami.

Projekti inštituta

Člani inštituta