Inštitut za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja

Inštitut za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja  je bil ustanovljen leta 1988. Poslanstvo Inštituta za tehnologijo je izvajanje aplikativnih in temeljnih raziskav, prenos znanja in izobraževalna dejavnost v skladu s potrebami in zadovoljevanjem specifičnih potreb partnerjev iz gospodarske prakse. Na ta način nudimo strokovno podporo in svetovanje različnim podjetjem in ustanovam. Strokovni profil sodelavcev inštituta je inženirski, toda znanje, ki ga nudimo ter raziskave, ki jih izvajamo, vključujejo področja, ki posegajo na različna funkcijska področja podjetij. Pri tem sodelujemo z drugimi inštituti EPF (npr. Inštitutom za marketing, Inštitutom za transport in poslovno logistiko, Inštitutom za management malih podjetij) kot tudi z raziskovalnimi ter drugimi akademskimi inštitucijami v Sloveniji in v tujini.

Tehnološki razvoj je namreč eden od poglavitnih dejavnikov ustvarjanja razmer dolgoročnih sprememb v gospodarski strukturi. Dejstvo je, da se v razvitem svetu gospodarske panoge z večjo ali manjšo dinamiko spreminjajo v tehnološko intenzivne, s tem pa postaja ključna tudi integracija tehnologije znotraj tradicionalnih poslovnih funkcij podjetja. To velja ne glede na to ali gre za proizvodno podjetje ali pa v primeru, ko podjetje uporablja različne tehnologije predvsem za zniževanje stroškov drugih aktivnosti oziroma dvig ravni kakovosti svojih storitev.

Raziskovalna področja:

  • raziskave s področja okoljskega managementa
  • analiza okoljskega življenjskega cikla izdelkov z metodo LCA 
  • ogljični odtis
  • razvoj in ekodizajn embalaže

Elaborat

Spletna stran inštituta

Člani inštituta