Inštitut za upravljanje podjetij in strateški management

Raziskovalna področja:

  • korporativno upravljanje,
  • upravljanje podjetij,
  • management podjetij,
  • korporativna integriteta in skladnost poslovanja,
  • kultura podjetja,
  • etika podjetja,
  • verodostojnost podjetja,
  • filozofija podjetja,
  • družbena odgovornost podjetja

Projekti inštituta

Člani inštituta