Inštitut za računovodstvo, revizijo in davščine

Inštitut za računovodstvo, revizijo in davščine (IRRD) Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru (ustanovljen kot samostojna enota leta 1992, pred tem vključen v druge organizacijske enote), izvaja različne računovodsko-revizijske in druge podobne storitve.

Raziskovalna področja:

  • računovodstvo (finančno, stroškovno in poslovodno),
  • računovodski informacijski sistem,
  • proučevanje gospodarskih kategorij in vrednotenje podjetij,
  • naložbe in presoja naložb,
  • strateški in izvedbeni kontroling,
  • analiza poslovanja in sanacija poslovanja,
  • poslovno (notranje in zunanje), davčno in državno revidiranje,
  • notranji kontrolni sistemi in poslovodno nadziranje,
  • davščine podjetij, davčne bilance in davčno optimiranje.

Projekti inštituta

Člani inštituta