Inštitut za projektni management

Raziskovalna področja:

 • strategije in strateški management,
 • projekti in projektni management,
 • globalne, strateške in poslovne krize,
 • oblikovanje strategij in projektov,
 • zagon strategij,
 • zagon projektov,
 • programi projektov,
 • multiprojektno poslovanje in proizvodnja projektov,
 • projektni informacijski sistem,
 • projektno usmerjeno poslovanje,
 • projektni management na področjih raziskav, razvoja in inoviranja mednarodnega projektnega sodelovanja,
 • izobraževanje in usposabljanje za potrebe projektnega managementa.

Inštitut za projektni management izvaja izobraževanja v oblikah:

Projektne šole

 • usposobiti udeležence za strateško pripravo projektov,
 • usposobiti udeležence za pripravo zagona projektov,
  usposobiti udeležence za vodenje projektov,
 • usposobiti udeležence za projektno delo z izvajalnim projektnim sistemom,
 • vsa spoznanja o strateški pripravi projekta, pripravi njegovega zagona in o vodenju projektov sproti uporabiti pri pripravi in vodenju konkretnih projektov
 • seznaniti management z boljšim projektnim vodenjem,
  zagotoviti uspešen zagon projektov
 • analizirati uspešnost projektnega vodenja ter dopolniti znanje in izkušnje udeležencev - projektnih managerjev in njihovih sodelavcev.

 
Strateške šole

 • usposobiti udeležence za pripravo poslanstva in vizije,
 • usposobiti udeležence za pripravo globalne strategije ter določitev strateških poslovnih enot (SPE) in strateških razvojnih področij (SRP),
 • usposobiti udeležence za zagon in/ali izvajanje potrebnih strateških analiz,
 • usposobiti udeležence za pripravo poslovnih strategij in strategij SRP,
 • usposobiti udeležence za oblikovanje projektov in izdelavo strateškega projektnega plana,
 • sproti uporabiti vsa spoznanja pri pripravi konkretnih strateških razvojnih programov,
 • oblikovati koncept strateških konferenc za uveljavitev strategij,
 • obveščati management, kaj morajo storiti za uspešen zagon strategij s projekti,
 • oblikovati model strateškega in projektnega kontrolinga kot pogoj za stalno strateško programiranje razvoja.

Projekti inštituta

Člani inštituta