Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij

Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij (IPMMP) je enota v okviru Ekonomsko-poslovne fakultete UM, ki je specializiran za raziskovanje, poučevanje in svetovanje na področju podjetništva in managementa malih podjetij.

Raziskovalna področja:

 • ustanavljanje, razvoj in rast malih in srednje velikih podjetij,
 • poslovno načrtovanje in presoja podjetniških idej,
 • žensko podjetništvo,
 • vitko podjetništvo,
 • mednarodno podjetništvo,
 • družinsko podjetništvo,
 • notranje podjetništvo,
 • socialno podjetništvo,
 • trajnostno podjetništvo,
 • vključujoče podjetništvo,
 • ekonomika poslovanja,
 • ekonomika medijskih organizacij,
 • okoljska ekonomika,
 • mreženje in sodelovanje med podjetji,
 • raziskovanje poslovnega okolja podjetja,
 • raziskovanje in razvoj učinkovitih in donosnih poslovnih modelov,
 • inovativnost podjetja,
 • upravljanje inovacij,
 • organizacijski in upravljalski pogoji za invencijsko-inovacijske procese,
 • celovito ravnanje s pomočjo teorije sistemov in družbene odgovornosti.

V okviru Inštituta izvajamo številne raziskovalne projekte. Najbolj odmeven je Global Entrepreneurship Monitor Slovenija, ki je del longitudinalnega svetovnega projekta, v katerega je vključenih preko 100 držav in v njem sodelujemo že od leta 2002. Podobno odmeven je Slovenski podjetniški observatorij, v katerem že od leta 1998 proučujemo slovensko podjetniško stvarnost in jo primerjamo z evropsko. Ob tem smo pričeli razvijati nov projekt, Podonavski podjetniški observatorij, kjer proučujemo podjetništvo v Podonavski regiji. Sodelavci raziskujemo v okviru dolgoletnega raziskovalnega programa Podjetništvo za inovativno družbo ter izvajamo krajše nacionalne in mednarodne projekte.

Več o naših aktivnostih in produktih lahko preberete na spletni strani Inštituta ipmmp.um.si

Projekti inštituta

Člani inštituta