Inštitut za management in organizacijo

Raziskovalna področja:

 • organizacijsko vedenje,
 •  management človeških virov,
 • spodbujanja kreativnosti pri zaposlenih,
 • premagovanje stresa pri zaposlenih,
 • zagotavljanje dobrega počutja,
 • varnost in zdravje pri delu,
 • upravljanje uspešnosti,
 • sistemi vodenja kakovosti podjetij (svetovanje za ISO 9000),
 • varovanje informacij (svetovanje za ISO 17799),
 • organiziranje proizvodnih in storitvenih organizacij,
 • zasnova in razvoj organizacijskih modelov za podporo poslovanju,
 • razvoj managementskih rešitev za delovanje podjetij,
 • upravljanje procesov poslovanja.

Projekti inštituta

Člani inštituta