Inštitut za jezike in tuje poslovne jezike

Raziskovalna področja:

 • proučevanje tujih jezikov kot jezikov strok:
  - strokovna terminologija in terminografija,
  - korpusna analiza tujih jezikov kot jezikov strok,
  - komunikacijski vzorci, poslovno komuniciranje v tujih, jezikih,
  - poslovna korespondenca,

 • proučevanje učenja in poučevanja tujih jezikov:
  - sodobne in kreativne metode učenja in poučevanja tujih poslovnih jezikov,
  - učni pripomočki in gradiva za poučevanje in učenje tujih poslovnih jezikov,
  - preverjanje znanja tujih poslovnih jezikov, mednarodni standardi,
  - poučevanje pisanja znanstvenih in strokovnih sestavkov v tujem jeziku,
  - vseživljenjsko in neformalno učenje tujih jezikov,

 •  interdisciplinarne raziskave:
  - medkulturna komunikacija in medkulturna kompetenca v poslovnem okolju,
  - raba tujih jezikov kot dejavnik poslovne kulture in konkurenčnosti organizacije.

Tečaji tujega jezika

Verjetno je še več razlogov za spoznavanje tujih jezikov in kultur. Kakršenkoli je že vaš motiv, mi se bomo potrudili, da bomo tudi za vas našli najboljšo pot do znanja tujega jezika. Poskrbeli bomo, da bo vaše jezikovno izobraževanje učinkovito in zanimivo. Naši predavatelji so profesionalni in skrbno spremljajo vaš napredek. Učenje poteka v prijetnem vzdušju, v manjših skupinah. Uporabljamo sodobne učbenike v kombinaciji z avtentičnim didaktičnim materialom (članki, slike). Pouk poteka v moderno opremljenih predavalnicah in je podprt z multimedijo. Pridružite se nam in spoznali boste nove prijatelje za druženje in pogovor v tujem jeziku.

Naš partner

Center za poslovno usposabljanje pri GZS

Projekti inštituta

Člani inštituta