Inštitut za gospodarsko pravo

Raziskovalna področja:

 • pravo družb,
 • prevzemi in zdrużitve,
 • pravo vrednostnih papirjev,
 • prisilna poravnava,stečaj in likvidacija,
 • finančno pravo,
 • davčno pravo,
 • korporacijsko upravljanje,
 • pogodbeno pravo,
 • pravo javnih narocil,
 • pravo varstva konkurence,
 • pravo intelektualne lastnine,
 • mednarodbo gospodarsko pravo,
 • pravo EU,
 • arbitražno pravo,
 • zavarovalno pravo.

Projekti inštituta

Člani inštituta