INŠTITUT ZA EKONOMSKO DIAGNOZO IN PROGNOZO

Raziskovalna področja:

 • ekonomska politika v procesu integracije in globalizacije,
 • censki mehanizmi gospodarstev v integracijskih procesih,
 • sektorska analiza,
 • mednarodne primerjave cen in plač,
 • gospodarska gibanja,
 • ekonometrični modeli za simuliranje mehanizmov in
 • obnašanja odprtega gospodarstva,
 • analiza trga dela v Sloveniji in v EU,
 • delovanje enotnega notranjega trga EU,
 • ekonomski vidiki migracij,
 • raziskave za gospodarstvo 
 • analiza tržnega položaja podjetij).

Projekti inštituta

Člani inštituta