Projekti inštituta

Naročnik: Javni štipendijski, razvojni invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 2020

Promocija ekosistemskega kmetovanja in permakulturnega načrtovanja (Študentski inovativni projekti za družbeno korist - ŠIPK)

Inštitut za mednarodne ekonomsko-poslovne študije

Vodja

doc. dr. Romana Korez Vide

Sodelavci

dr. Mateja Primožič, Mirjana Ivanuša Bezjak, Klara Mavc, Urban Peklar, Žiga Podgrajšek, Sergeja Juhart, Jaka Banič, Julija Strunčnik, Andreja Grobiša

Soizvajalec

Permakulturni inštitut Maribor so. p.

Tip

Razvojni projekt

Kategorija

Nacionalni projekti

Nazaj na seznam