Inštitut za mednarodne ekonomsko-poslovne študije

IEOT deluje v okviru EPF od leta 1975 dalje in je profiliran za raziskovanja in svetovanja na področju zunanje ekonomskih, finančnih, marketinških, organizacijskih in izvedbenih zunanjetrgovinskih vprašanj tako na makro kot na podjetniški ravni.

V preteklosti so bili sodelavci inštituta več angažirani na regionalnih in sektorskih temah (npr. nastop na določenih trgih po sektorjih glede na ustrezno organizacijo, glede na ustrezne oblike nastopa, vrste transakcij ipd.) in to predvsem preko natečajev iz republiških skladov, v novejšem času več na natečajih MŠZŠ (ali drugih ministrstev).

Raziskovalna področja:

  • mednarodni ekonomski odnosi,
  • mednarodno trženje in mednarodno poslovanje,
  • upravljanje medkulturnih razlik v mednarodnem poslovanju,
  • mednarodne finance in mednarodne poslovne finance,
  • mednarodna gospodarska gibanja,
  • financiranje javnega sektorja,
  • regionalne in sektorske teme,
  • mednarodni ekonomski odnosi Slovenije,
  • dolgoročne razvojne strategije Slovenije.

Projekti inštituta

Člani inštituta