Brez njih nas ne bi bilo

Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje


 

A


dr. Lilijana Arih

Tatjana Arnuš

dr. Janez Artenjak

B


dr. Majda Bastič

Brigita Bedenik

dr. Janko Belak

Ivo Bezjak

Zalka Božič Letič, posl. sekr.

Jelisava Brezovec

C


Cvetka Cesnik, dipl. fil.

D


Vlasta Degen Kos

Hedvika Dobaj

G


mag. Vladimir Gabrijan

mag. Drago Gajšt

H


dr. Anton Hauc

Marija Herzmansky

Lidija Hintereger

Erna Hribernik

I


dr. Štefan Ivanko

J


Darinka Jagodič

Marija Jurše

dr. Milan Jurše

Izredni profesor

K


Jože Kasesnik

dr. Ivan Kavkler

dr. Vladimir Kenda

Roman Kepnik

Ana Klaučič

mag. Anka Kline

Veronika Kmetec

dr. Jožica Knez Riedl

dr. Franc Koletnik

dr. Bojana Korošec

Izredna profesorica

Franc Kosi

Marija Kotolenko

Irenija Kozol

Hinko Krabonja

Edvard Krejač, spec.

mag. Ana Kristan

L


mag. Viktor Lednik

Desa Leljak

dr. Gabrijela Leskovar Špacapan

Lojzka Lešnik

Branka Logar

dr. Franc Lorbek

M


dr. Avgust Majerič

Marinka Malus

dr. Miklavž Mastinšek

Redni profesor

dr. Dane Melavc

Zdenka Melavc

Hinko Mesarec

dr. Ivan Meško

mag. Rudi Milfelner

ddr. Matjaž Mulej

dr. Vojko Musil

N


O


dr. Anton Ogorelc

Sonja Orthaber

dr. Rasto Ovin

P


Bruno Paliaga

dr. Zdenka Pašić

dr. Franc Pauko

mag. Miroslav Petrič

Vera Pihler

Vera Pleteršek

Jožica Potokar

dr. Boris Pregrad

mag. phil. Nada Puklavec, R Avstrija

R


dr. Dušan Radonjič

dr. Miroslav Rebernik

Redni profesor

dr. Leon Repovž

dr. Mira Rihtarič

Dragica Rošer

S


mag. Majda Senčar

dr. Boris Snoj

dr. Vladimir Sruk

Š


dr. Majda Škerbic

Anica Špendl

T


Marijana Tiršek

Mira Trstenjak

Bronislava Turičnik

V


Vida Vadnjal

Renata Vampl

Terezija Vdovič

Stanislava Vrtin

Z


dr. Dušan Zbašnik

Ž


Peter Žerjal, dipl. ekon.

mag. Marjeta Židanik

Olga Žmavc