Zaključen projekt za pridobitev praktičnih izkušenj študentov v delovnem okolju – projekt PVR MedVet

V okviru javnega razpisa za pridobitev praktičnih izkušenj študentov v delovnem okolju je bil na EPF izveden petmesečni projekt »Razvoj in proizvodnja visokotlačnih plinskih izdelkov za medicinsko-veterinarsko industrijo (PVR MedVet)«. V sodelovanju s podjetjem Pulko Ventili Ruše d. o. o. so študenti iz različnih fakultet in raziskovalnih disciplin Univerze v Mariboru, pod vodstvom študentke EPF, Nine Horvat, nadgradili regulatorje pretoka plina za kisikovo terapijo z elektronskim ventilom, ki omogoča daljinsko regulacijo pretoka kisika, s ciljem izboljšanja zdravljenja in olajšanja dela medicinskemu osebju. V petmesečnem obdobju projekta je bila v prvem delu izvajanja projekta opravljena obsežna in iz različnih vidikov zastavljena raziskava področja ter analiza potreb trga in potreb po izboljšavah obstoječih plinskih izdelkov v medicini in veterini. V nadaljevanju je bil funkcijsko in konstrukcijsko (z integracijo koračnega motorja, navojne igle in reducirnega ventila za fino in zvezno nastavljanje pretoka kisika) zasnovan regulator pretoka plina za kisikovo terapijo z elektromagnetnim ventilom, ki omogoča daljinsko regulacijo. Razvit izdelek je ustrezno funkcionalen, z namenom olajšanja dela medicinskemu osebju in zagotavljanja učinkovitega dovajanja kisika pacientom, glede na vse izvedene analize pa gre hkrati za zelo konkurenčen izdelek s potencialom doseganja tudi komercialnega uspeha na trgu.