Spremenjena pravila glede uporabe zaščitnih mask

Spoštovani,

 

Univerza v Mariboru je na podlagi izdanega Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 z dne 24.6.2020, dne 29.6.2020, posodobila Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa, in sicer v 5. in 6. poglavju.

 

Na podlagi navedenega je v prostorih UM ponovno obvezna uporaba zaščitnih mask ali druge zaščite ustnega in nosnega predela obraza.

 

Z navedeno spremembo se, na podlagi določil VII. točke Varnostnega protokola za izvedbo pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja v prostorih EPF, z dne 27.5.2020, ne upošteva določilo VI. točke navedenega varnostnega protokola glede uporabe zaščitnih mask med izvajanjem izpita, ki so določala, da med izvajanjem izpita uporaba zaščitnih mask ni obvezna. Za te primere se odslej neposredno uporabljajo določila Načrta UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa.

 

Slednja določajo za študente določajo obvezno uporabo zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza ves čas zadrževanja v prostorih Univerze v Mariboru, torej tudi ves čas med opravljanjem pisnega izpita.

 

Prosimo, da spremenjena pravila dosledno upoštevate.