Sklep o razpisu volitev za namestnika predsednika AZ EPF UM

Sklep o razpisu volitev za namestnika predsednika AZ EPF UM