Sklep o razpisu volitev za druge delavce, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu volitev za druge delavce, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru