Sklep o razpisu volitev za člane Upravnega odbora UM

Sklep o razpisu volitev za člane Upravnega odbora UM iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov UM