Sklep o razpisu volitev za 1 nadomestnega člana Senata Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih sodelavcev

Sporočamo, da je objavljen Sklep o razpisu volitev za 1 nadomestnega člana Senata Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih sodelavcev.